Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt afscheid van raadsleden en burgerraadsleden

HENDRIK-IDO-AMBACHT – In de collegeperiode 2018-2022 zijn veel zaken de revue gepasseerd en belangrijke beslissingen genomen. Dit is onlangs verwoord in het boekje ‘Terugblik collegeperiode 2018-2022”, zoals dat vorige maand is aangeboden. Burgemeester Jan Heijkoop kijkt terug: “We hebben de laatste twee jaar, ondanks de coronaperiode, samen in Ambacht veel voor elkaar gekregen en besluiten kunnen nemen. Waardering hierin ook voor de voortvarendheid van de raad waarmee zij besluiten namen. In de afgelopen periode waarin veel raadsvergaderingen digitaal werden gevoerd, werd het fysieke contact gemist. Tegelijk zagen we dat de drempel voor inwoners lager werd en meer Ambachters de raadsvergaderingen volgden. Het is aan de nieuwe raad om de politiek nog dichter bij onze inwoners te brengen.”

Afscheid raadsleden

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nemen we afscheid van 9 raadsleden: mevrouw M.T. Kamphuis-Stuij, mevrouw A.L. Vlasblom-van der Vlies, mevrouw J.M. Dossett, de heer C.W. Timmers, de heer A. Mol, de heer G.J.W. Lagendijk, de heer J.P. Neijman, de heer J. Struik en de heer A. Ouwerkerk. De laatste ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de raad. Van enkelen nemen we definitief afscheid, anderen gaan door als burgerraadslid en komen wellicht als raadslid terug, afhankelijk van de collegevorming en degenen die in dit college plaats gaan nemen.

Afscheid burgerraadsleden

Ook nemen we afscheid van vier burgerraadsleden: de heer J.G. Siefkes, de heer H.W.H. Groenendijk, de heer F.S. Verbrugge en de heer A. Cramer. Burgerraadsleden ondersteunen de fracties in hun werk en draaien in alles mee. Ze zitten alleen niet in de raad en hebben geen stemrecht, maar doen wel volop mee in de commissie.