Gedeputeerde Anne Koning op bezoek bij bouwprojecten in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Vrijdagochtend 23 september bezocht gedeputeerde Anne Koning van de Provincie Zuid-Holland diverse projecten in Zwijndrecht. De gemeente en woningcorporaties Woonkracht10 en Trivire gingen met haar in gesprek over woningbouw in Zwijndrecht. De gemeente streeft naar meer evenwicht in de bevolkingssamenstelling. En met een betere doorstroming op de huizenmarkt wil de gemeente een woonplek bieden aan jongeren, starters en ouderen.

Zwijndrecht heeft een omvangrijke bouwambitie met grote gebiedsontwikkelingen in Noordoevers en Diztrikt (Stationskwartier, Noord en Walburg). Wethouder Robert Kreukniet, Liesbeth Groeneveld (Woonkracht10) en Marianne Levering (Trivire) lieten zien, hoe in Zwijndrecht de sociale woningvoorraad ingrijpend wordt verbeterd. In de Sumatralaan, de eerste locatie die het gezelschap aandeed, zijn dit jaar de eerste nieuwe sociale huurwoningen van Woonkracht10 gebouwd. Daarna ging het gezelschap naar de Planetenbuurt. In die buurt onderzoekt Trivire de mogelijkheden voor nieuwbouw en een ingrijpende renovatie in de komende jaren.

Verbetering leefbaarheid
Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Goed om te horen en te zien aan welke woningbouwplannen de gemeente samen met de woningcorporaties werkt. Plannen die zorgen voor een beter evenwicht in de woningvoorraad en een verbetering van de leefbaarheid en veerkracht in de wijken. Belangrijk om samen met de regio te blijven werken aan voldoende betaalbare woningen. Daar werken we als provincie Zuid-Holland graag aan mee. Bijvoorbeeld met de inzet van de Vliegende Brigade. Zo zorgen we voor voldoende gemengde wijken in alle gemeenten. Samen werken we aan een thuis voor iedereen.”

Behoefte aan gevarieerde woningbouw
Wethouder Robert Kreukniet (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling) maakte duidelijk dat er in Zwijndrecht een grote behoefte is aan meer gevarieerde woningbouw. De woningvoorraad is nu vrij eenzijdig en bestaat voornamelijk uit goedkope woningen. “Als we ook bouwen in het midden en duurdere segment is er meer doorstroming op de huizenmarkt. Zo komen er betaalbare huizen vrij voor jongeren en starters. En met meer inkomenskrachtige huishoudens kunnen de lasten beter verdeeld worden. Zo maken we een krachtig Zwijndrecht.”

Vliegende brigade
De gemeente is blij met de Vliegende Brigade. Daarmee levert de provincie snel en gericht menskracht aan gemeenten om de juiste expertise in te zetten. Kreukniet: “We hebben al gebruik kunnen maken van de Vliegende Brigade om onze plannen te versnellen. Ook volgend jaar zetten we die hulp graag in.”