Foto’s Mata Hari in Zwijndrecht onder de hamer

ZWIJNDRECHT -Twee tot nu toe onbekende foto’s van de in Leeuwarden geboren Margaretha Zelle die wereldberoemd werd onder haar pseudoniem Mata Hari worden in Zwijndrecht geveild. Zij werd door de Fransen in 1917 gefusilleerd op beschuldiging van spionage. Ze had al vroeg een voorliefde voor mannen in uniform. Ze trouwde met de KNIL-kapitein Rudolph (John) MacLeod.

Met MacLeod vertrok Zelle in 1897 naar Indië en gebruikte daar voor het eerst het pseudoniem Mata Hari.  Ze werd beroemd toen ze – na haar scheiding van tafel en bed in 1902 – in 1905 naar Parijs vertrok en daar furore maakte als danseres van oosterse dansen. De voorliefde voor heren in uniform bleef en ze had vele contacten. Ze werd gevraagd voor de Duitse inlichtingendienst en ze bood zich later aan bij de inlichtingendienst van Frankrijk. Uiteindelijk werd ze door een Franse militaire rechtbank ter dood veroordeeld op beschuldiging van spionage.

Rond Mata Hari is altijd een zweem van geheimzinnigheid blijven hangen, tot op de dag van vandaag. Het is ook zeker zo dat het die geheimzinnigheid is die Mata Hari haar huidige status geeft. Met enige regelmaat duiken er foto’s en persoonlijke bezittingen van Mata Hari op. En, zelfs na 105 jaar, nog nieuwe foto’s en eigendommen. Bij het filatelistische veilingbedrijf Sheraton & Peel van René Hillesum Filatelie in Zwijndrecht worden op 11 maart twee nog niet eerder bekende foto’s geveild.