Extra geld nodig voor aanleg kunstgrasvelden

ZWIJNDRECHT/HEERJANSDAM – Het budget voor de aanleg van 3 kunstgrasvelden op sportpark Molenwei en sportpark Bakestein blijkt onvoldoende. De prijzen voor grondstoffen zijn flink gestegen, er is meer compensatie nodig voor de effecten op de omgeving en de eisen voor kunstgrasvelden zijn verscherpt. Hierdoor is fors meer geld nodig dan vooraf ingeschat. Er komt een second opinion om de plannen, kosten en planning te beoordelen. Daarnaast wordt gewerkt aan een aanvullende kredietaanvraag.

Wethouder Tycho Jansen: “De gemeente en verenigingen willen investeren in de toekomstbestendigheid van de sportcomplexen. Daar is in gezamenlijkheid een mooi plan voor gemaakt, met inbreng van alle partijen. Helaas volgt dan nu een enorme domper. Ik vind dit vooral voor de verenigingen een enorme tegenslag en begrijp de teleurstelling bij de verenigingen. Het beschikbaar budget schiet zover tekort, dat een verzoek om uitbreiding van het krediet onvermijdelijk is. Het grootste deel van de kostenstijging was niet te voorzien toen de raad het krediet heeft vastgesteld. Toch is er alle reden om de lessen te leren, die uit dit traject te leren zijn. Mede daarom laten we een second opinion uitvoeren. En werken we hard aan een aanvullende kredietaanvraag.”

Goede voorzieningen
In 2018 zijn de behoeften en wensen voor de toekomst geïnventariseerd bij de buitensportverenigingen, waaronder de voetbalverenigingen. De uitkomst hiervan maakte duidelijk dat er prioriteiten gesteld moesten worden. De gemeente heeft toen samen met de vijf voetbalverenigingen een concreet plan van aanpak gemaakt voor investering in de voetbalsport. Ook de verenigingen hebben bijgedragen aan de haalbaarheid, door voorzieningen gecombineerd te gebruiken en af te zien van niet noodzakelijke aanpassingen.

Vervolgens heeft de gemeenteraad in september 2019 een krediet beschikbaar gesteld. Met dit krediet was voorzien de voorbereidende onderzoeken en de realisatie te bekostigen van kunstgrasvelden op Sportpark Bakestein en een nieuw kunstgrasveld op sportpark Molenwei. De velden zouden in 2021 worden gerealiseerd.

Snelle en passende oplossing
De gemeenteraad en de sportverenigingen zijn geïnformeerd dat er gewerkt wordt aan een voorstel aan de gemeenteraad voor aanvullende middelen. De gemeente heeft begrip voor de teleurstelling en richt zich op een snelle en passende oplossing.