RIDDERKERK – De waterkwaliteit staat bij waterschap Hollandse Delta altijd
voorop. Schoon en voldoende water zorgt voor een prettige leefomgeving – voor mens en natuur,
voor stad en platteland. Het waterschap maakt het afvalwater van bedrijven schoon, maar liever nog proberen zij ernstige vervuiling van het water te voorkomen. De komende tijd krijgen de plastic korrels
vanuit de industrie extra aandacht. Want die korrels vormen een wijdverbreid en hardnekkig
maatschappelijk probleem.

Microplastics

De plastic korrels worden door bedrijven gebruikt om plastic producten te maken of ze worden
verwerkt in kunststof producten. Helaas worden er tijdens dat proces jaarlijks zo’n 8 biljoen
exemplaren verspild en gemorst, bijvoorbeeld tijdens het transport. Die komen in het milieu
terecht of stromen via het afvalwater naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het milieu
worden ze door de zon afgebroken tot microplastics. Vissen en andere waterdieren zien de
microplastics als voedsel en zo raakt het hele ecosysteem verstoord. Op de zuiveringsinstallaties
kost het veel extra geld om de korrels te verwijderen. Het is dus belangrijk om te zorgen dat de
korrels niet in het water terecht komen.

Samenwerking met DCMR

Maar het probleem gaat verder dan alleen de vervuiling in het water. Daarom heeft Hollandse Delta
zich aangesloten bij het project ‘plastic korrels’ van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Bij dat
project zijn ook partijen als het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en vele andere aangesloten. Samen
met hen wordt er ingezet op bewustwording van het probleem en preventie. Want samen kom je
verder.

Speciaal team

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft samen met Rijkswaterstaat en het waterschap een
speciaal team ingericht. Dat richt zich op het signaleren en controleren van dit soort vervuiling door
plastic korrels. Inspecteurs gaan op bezoek bij bedrijven en maken hen bewust van het probleem.
Vaak kan er met relatief simpele aanpassingen, zoals opstaande randen langs het terrein, het
afdekken van rioolputten of gaas langs laad- en losplaatsen, al veel winst worden behaald. Zo
komen er minder plastic korrels in het afvalwater en oppervlaktewater terecht.