Externe informateur aan de slag in Ambacht

HENDRIK -IDO -AMBACHT – Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen is aangewezen als informateur in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij gaat gesprekken voeren met de acht partijen. In die gesprekken onderzoekt hij welke combinatie van partijen, de volgende stap kan gaan zetten om te komen tot een nieuw stabiel college. Daarbij wordt gekeken naar inhoudelijke overeenkomsten en zetelaantallen.

Dit is de uitkomst van een duidingsdebat wat gisteren gevoerd is tussen delegaties van alle partijen. In dat debat werd door iedere lijsttrekker teruggekeken op de verkiezingsuitslag en de betekenis daarvan voor de vorming van een nieuw college. Alle partijen zagen het nut in van een externe informateur om een open en transparant proces te doorlopen. Als lijsttrekker van de grootste partij de SGP-ChristenUnie stelde André Flach daarop voor om de heer Nieuwenhuis daarvoor te vragen. Dit kon rekenen op unanieme steun.

De heer Flach: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich goed gehoord voelt in deze fase. Dat maakt het voor iedereen ook makkelijker om zich neer te leggen bij de uitkomst. Iedere partij heeft gelijke kansen in deze fase. De heer Nieuwenhuis is een ervaren bestuurder die zeer geschikt is voor deze klus.” 

De eerste gesprekken vinden deze en volgende week plaats.