DORDRECHT- Zaterdag 7 september 15.00 uur is er in de Outsider Art galerie Via Lumina een feestelijke opening van een nieuwe expositie met werken van PIROSKA ALTHUISIUS

Piroska (1964 – 2017) was een outsider kunstenaar pur sang. In het verleden heeft zij eenmaal geëxposeerd in Via Lumina. Na haar overlijden heeft de familie besloten om alle kunstwerken die Piroska nog in stock had te schenken aan Via Lumina. Door deze bijzondere schenking en de wens van Piroska dat haar werk overal te zien moet zijn in plaats van te ‘verstoffen’ zijn de kunstwerken voor lage prijzen te koop!
Outsider Art
Via Lumina geeft kunstenaars die net even anders zijn, de mogelijkheid om hun werk te exposeren. Deze kunst heet Outsider Art,  de exposanten zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Speciaal tijdens deze expositie

Zondag 15 september Open Monumentendag met als thema ‘Plekken van Plezier’
zal Marijke Welles het werk van Piroska toelichten.

Marijke Welles werkte van 1995 tot 2001 als docente beeldende vorming in het team van het -Muziektheater-, aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking,
van de Stichting Kunstzinnige Vorming DE Berckepoort. De deelnemers hadden de keuze uit drie disciplines: toneelspelen, muziek maken en tekenen/schilderen.
Piroska koos voor tekenen/schilderen bij Marijke Welles. Gedurende zeven jaar volgde zij Piroska van dichtbij en ontstond er een bijzonder contact.

Marijke vertelt graag wat meer over haar en haar manier van werken tijdens de Open Monumentendag. Aanvang 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur. Entree gratis.

Informatie
Galerie Via Lumina op Voorstraat 152, 3311 ES Dordrecht
Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de opening of iedere zaterdag en de eerste zondag van de maand en extra zondag 15 september tussen 13.00 -17.00 uur.
De expositie duurt tot en met 5 januari 2020.