HENDRIK-IDO-AMBACHT – Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht kunnen tot 8 november meedoen aan een online enquête over het aardgasvrij maken van de gemeente. Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij wonen? Waar maakt u zich zorgen over en hoe wilt u betrokken worden? De gemeente gebruikt de resultaten van deze enquête bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021. De enquête kan worden ingevuld op Drechtstedenenergie.nl.

Toekomst zonder aardgas 
De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. 

Transitievisie Warmte
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen in de route naar een aardgasvrije toekomst.

Energiestrategie
De Transitievisie Warmte hangt samen met de Regionale Energiestrategie (RES), waarin de Drechtsteden beschrijven hoe de CO2 uitstoot voor 2050 omlaag kan gaan. 

Foto: Janne Hellsten op Flickr / CC BY 2.0