Energietoeslag inwoners Zwijndrecht via Sociale Dienst Drechtsteden

ZWIJNDRECHT – Inwoners van Zwijndrecht  die recht hebben op de energietoeslag, die door het Rijk is ingevoerd, ontvangen die van de Sociale Dienst Drechtsteden. Omdat de prijzen van elektriciteit en gas hard zijn gestegen. Is deze extra regeling ingevoerd voor inwoners met een inkomen tot 130 % van de bijstandsnorm om de pijn van de stijgende energiekosten te verzachten.

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) maakt het geld sinds 11 april automatisch over aan mensen van wie bekend is dat ze recht hebben op de energietoeslag. Maar er is ook een groep inwoners die wel recht heeft op de energietoeslag, maar die niet bekend is bij de SDD. Zij kunnen de energietoeslag vanaf vandaag (dinsdag 19 april) zelf aanvragen via rebrand.ly/sddeenmaligeenergietoeslag.

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm hebben recht op een vergoeding van 800 euro. Huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130 procent ontvangen 600 euro. Kijk voor meer informatie op rebrand.ly/sddopwelkefinancieleondersteuninghebikrecht.

Inwoners van Zwijndrecht die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag kunnen terecht bij het Vivera Sociaal Wijkteam (www.viverasociaalwijkteam.nl/spreekuren). Ook de sociaal raadslieden in het gemeentehuis kunnen helpen. In dat geval is het nodig om een afspraak te maken via sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl of 078-7703720.

Door zelf energie te besparen, kan de rekening voor gas en elektriciteit lager uitvallen. Tips over het besparen van energie staan ook op www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl.