Eigen vermogen Albert Schweitzer ziekenhuis op peil dankzij de verkoop van gebouwen

DORDRECHT – Na een aantal moeizame jaren, is het jaarresultaat van het Albert Schweitzer ziekenhuis omhoog geschoten naar ruim 35 miljoen euro. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarrekening over 2021. De plots veel hogere ‘winst’ in dat jaar is voor het grootste deel te verklaren uit de verkoop van gebouwen op de locatie Dordwijk in Dordrecht aan een Canadese investeringsmaatschappij. Deze transactie leverde het ziekenhuis eenmalig 23 miljoen euro op. Mede door deze bijzondere gebeurtenis heeft het ziekenhuis het eigen vermogen fors kunnen laten stijgen, tot 118 miljoen euro.

Financieel bestuurder (CFO) Diederik Zijderveld: “Ons eigen vermogen – geld dat je als organisatie achter de hand hebt om klappen op te vangen – was lange tijd te klein en een groot punt van zorg. De banken lieten ons enkele jaren niet investeren in noodzakelijke vervanging en vernieuwing. Eerst moest het eigen vermogen omhoog. Nu zijn we ruim boven de norm terechtgekomen en daarmee in een mooie, kredietwaardige positie. We kunnen met overtuiging zeggen dat onze organisatie financieel gezond is.” Het ziekenhuis stootte de gebouwen af, omdat bezit en beheer van vastgoed geen kerntaak is. De verkochte panden die bij het ziekenhuis zelf in gebruik zijn, worden nu teruggehuurd van de nieuwe eigenaar. Ook een andere vastgoedtransactie droeg bij aan het gunstige resultaat over 2021: een nabetaling van 5 miljoen euro uit de verkoop van de inmiddels gesloopte locatie Amstelwijck.

Dure jaren op komst
Buiten de incidentele extra inkomsten bedraagt het resultaat over 2021 uit de kernactiviteit, de zorg, 8 miljoen euro. Zijderveld: “Ons rendement uit de normale bedrijfsvoering zit daarmee voor het derde jaar net boven de twee procent. Dat is bescheiden, maar tevredenstellend.” Het hoge resultaat over 2021 betekent niet dat de bomen nu tot in de hemel groeien. “We moeten wijs en zuinig blijven opereren”, aldus de CFO. “We gaan de komende jaren in het kader van onze nieuwe meerjarenstrategie fors investeren in onder meer verbouwingen en renovatie, digitale infrastructuur en innovatie. Bij dat alles moeten we ook gemiste investeringen inhalen die in de wacht hebben gestaan. Er komen dure jaren aan, die vragen om strakke sturing en veel kostenbewustzijn.”

Invloed corona
De aanhoudende coronapandemie had geen effect op het jaarresultaat van 2021. De landelijke compensatieregeling van de overheid en de zorgverzekeraars dekt precies het gat in de begroting dat ontstond door onder meer de noodgedwongen uitgestelde zorg, de inhuur van vervangend personeel door verzuim en de kosten van beschermingsmiddelen, extra schoonmaak en noodzakelijke tijdelijke verbouwingen. “In het boekjaar 2021 hebben we ondanks corona 93 procent van de normale productieomvang behaald”, meldt Zijderveld. “In het eerste coronajaar was dat nog 88 procent. We slaagden erin om COVID en de reguliere zorg steeds beter een plek naast elkaar te geven. Dat is een groot compliment waard aan onze medewerkers, van wie veel flexibiliteit is gevraagd.”

De naweeën van de pandemie laten zich nog wel voelen. Er moeten nog enkele honderden uitgestelde operaties worden ingehaald. Zijderveld: “Eind 2021 hoopten we rond deze tijd weer ‘bij’ te zijn met het inhalen van zorg. De nieuwe COVID-golf afgelopen winter en daarna een extreem hoog ziekteverzuim hebben ons helaas toch weer behoorlijk achterop gezet. Dat is hinderlijk en nadelig voor de patiënten om wie het gaat. We doen er alles aan om die inhaalslag alsnog zo snel mogelijk te maken. Specialismen die veel operaties hebben moeten uitstellen, krijgen nu extra operatietijd toebedeeld.”