Eerste wasplaats om veldspuiten af te spoelen geopend

STREEKNIEUWS – Afgelopen dinsdag is de officiële opening geweest van een wasplaats voor het reinigen van veldspuitmachines in ons werkgebied. Het doel hiervan is om het afspoelen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terug te dringen en te voorkomen.

Voor het project Missie Erfemissie GBM (gewasbeschermingsmiddelen) worden er bij verschillende agrariërs in ons gebied wasplaatsen aangelegd. Met behulp van deze wasplaatsen kunnen de landbouwspuiten, waarmee de agrariërs hun gewassen besproeien, op een veilige manier worden afgespoeld, zonder dat er gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen.

Veilig afspoelen

De meest gangbare manier om landbouwspuiten schoon te maken is op het eigen terrein, want daar is de hogedrukspuit aanwezig. Maar in het waswater spoelen ook resten van de gewasbeschermingsmiddelen mee. Deze kunnen terechtkomen in het grond- of oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Met de aanleg van deze wasplaatsen kunnen de stoffen op een verantwoorde manier verwerkt worden.

Het project wordt uitgerold in ons hele werkgebied, de Zuid-Hollandse Eilanden. De bedoeling is dat er uiteindelijk tussen de 30 en 40 wasplaatsen worden aangelegd bij akkerbouwbedrijven. De aanleg is een grote investering voor de bedrijven en na de moeilijke corona-jaren blijkt hieruit de sterke drijfveer van deze ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. 

De aanleg van de wasplaatsen is mede met behulp van Europese subsidie mogelijk gemaakt.

Samenwerking met de sector

Bij de officiële opening sprak heemraad Gerts verder over de samenwerking met de agrarische sector: “Het project voor de wasplaatsen staat niet op zichzelf. We werken al vele jaren samen met de agrarische sector aan een betere waterkwaliteit. Daar is onder meer de zeer succesvolle akkerrandenregeling uit voortgekomen. Jaarlijks realiseert de agrarische sector in ons werkgebied zo’n 600 km akkerrand vol bloemenweelde en een prima voedingsbodem voor nuttige insecten.”

“Een ander voorbeeld is het project Bodem als Basis van LTO Noord. Een prachtig project gericht op een duurzaam gebruik van landbouwbodems zodat het organisch stof weer toeneemt, nutriënten niet uitspoelen, het water beter vastgehouden wordt, landbouwbodems weer CO2 gaan vastleggen en door een actiever bodemleven het gewas weerbaarder is tegen ziektes en plagen zodat ook minder gewasbeschermingsmiddelen benodigd zijn. Het leidt op termijn ook tot hogere opbrengsten. Echt een win-win situatie.”

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het project “Missie Erfemissie GBM” valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In dit programma werken agrariërs aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

Binnen dit programma werkt waterschap Hollandse Delta samen met de agrarische sector, LTO Noord en Delphy aan het realiseren van wasplaatsen voor de veldspuit zodat gewasbeschermingsmiddelen niet in het oppervlaktewater terecht komen.