Eerste lijstrekkersdebat Ambacht

HENDRIK- IDO- AMBACHT – Mooie parken, veel nieuwbouw, maar toch ook een tekort aan woningen, nauwelijks uitgaansmogelijkheden voor de jeugd en verdeelde meningen over de afvalinzameling. Hendrik-Ido-Ambacht gaat op 16 maart naar de stembus en de inwoners hebben dan de keuze uit negen partijen. De lijsttrekkers gaan woensdagavond met elkaar in debat op ATOS Radio, ATOS TV, atosrtv.nl, Radio Rijnmond en Rijnmond.nl.

Het debat, in samenwerking met Radio Rijnmond, is tussen 18:00 uur en 19:00 uur live te volgen.

De partijen in het kort:Hendrik-Ido-Ambacht is de laatste jaren in inwonersaantallen enorm gegroeid, door de steeds verdere uitbreiding van de nieuwbouwwijk De Volgerlanden. De meeste partijen zijn het er wel over eens dat de gemeente nagenoeg vol is, maar áls er bijgebouwd wordt, moet dit volgens hen bestemd zijn voor senioren of voor starters. Het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom wordt door de partijen toegejuicht. Minder op één lijn liggen de partijen over de manier waarop de afvalinzameling en de verduurzaming van de gemeente ingevuld moeten worden. Ook over de organisatie van activiteiten en de opening van faciliteiten en winkels op zondag zijn de meningen verdeeld.

SGP/ChristenUnie

De SGP/ChristenUnie noemt duurzame energie het uitgangspunt voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Maar energie besparen is daarbij eerst van belang, want wat je niet uitgeeft hoef je ook niet te verduurzamen. De partij stelt dat nieuwe woningen van het gas af moeten, maar is tegen de plaatsing van windmolens en zonneparken.Wat betreft de afvalinzameling is het credo van deze partij ‘wie niet vervuilt, betaalt niet’. De SGP/ChristenUnie wil geen extra afvalcontainers voor de deur, maar de afvalscheiding wel financieel belonen en stimuleren met het huidige inzamelingssysteem.Wat de SGP/ChristenUnie betreft, past bij de rustige gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geen overlast of evenementen met geluidsoverlast. Daarnaast hebben heeft de partij de zondagsrust hoog in het vaandel staan en moeten winkels en bijvoorbeeld het zwembad dicht zijn op deze dag. Ook moet het aantal evenementen op zondag niet worden uitgebreid. De partij wil bovendien een relatieloket in het leven roepen, dat zich richt op het behouden en versterken van huwelijken in plaats van het helpen beëindigen daarvan. ‘Eerste hulp bij relatieproblemen’, dus.

Gemeentebelangen

De Ambachtse partij Gemeentebelangen wil dat er een gevarieerd aanbod aan kleinschalige evenementen is in de gemeente. De partij is een voorstander van een horecapleintje bij winkelcentrum De Schoof. Dat dient niet alleen als een ontmoetingsplek, maar brengt ook ondernemerschap. Met behulp van inzichten van bewoners moet dit pleintje zo goed mogelijk worden ingericht.Gemeentebelangen wil de afvalscheiding verbeteren door hier goede voorlichting over te geven en goed gedrag te belonen. Wat betreft de energietransitie moet dit in kleine, haalbare stapjes worden uitgevoerd. De rekening daarvoor moet niet bij de bewoners liggen. Niemand kan worden verplicht om van het gas af te gaan, maar niets doen is ook geen optie, aldus de partij.Sporten en recreëren moet wat de partij betreft alle dagen van de week mogelijk zijn. Onderzocht moet worden of er mensen zijn die op zondag gebruik willen maken van het zwembad, voor deze wordt opengesteld.

CDA

‘Afval scheiden doen we slecht’, aldus het CDA in Hendrik-Ido-Ambacht. Hun voorstel is om een lagere vaste heffing te hanteren, in combinatie met een betaling voor restafval. Zo wordt goed scheiden beloond.De buitenruimte kan meer uitnodigend worden gemaakt voor individuele sporters. Er is al een nieuw skatepark, verschillende hardlooproutes en buitenfitnessapparatuur, maar de partij denkt ook aan een natuur-ontdek-route, vergeet-me-niet-route, bloemen/insectenroute en zintuigenroute. Daarnaast staat de huidige sportcapaciteit onder druk en moet onderzocht worden waar extra velden of zalen kunnen komen. Het zwembad moet bovendien voor iedereen toegankelijk zijn.Het CDA streeft naar een circulaire gemeente in 2030. De partij wil wel de gasleidingen behouden, zodat deze later voor waterstof gebruikt kunnen worden.

VVD

De VVD pleit voor een (overdekte) locatie in Ambacht waar de jeugd terecht kan, zodat ze niet door de wijken hoeven te struinen. Een jeugdwerker kan dan bovendien een oogje in het zeil houden. De gemeente moet voorzien in culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Bovendien moeten er meer wandel- en fietsroutes komen en moet een sportveld dat wordt weggehaald, elders terugkeren. De partij wil dat Ambachtenaren hun afval zo makkelijk mogelijk kwijt kunnen. Nascheiding heeft dan ook de voorkeur. Hergebruik en recycling wordt aangemoedigd. De VVD wil eerst inzetten op energiebesparing, voor er wordt verduurzaamd. Net als het CDA wil de partij het gasnetwerk behouden voor de toekomst.De VVD wil meer boa’s en pleit ook voor bodycams voor deze boa’s. Bij ‘hotspots’ moet meer gesurveilleerd worden door de politie en de burgemeester moet harder optreden als het om hardnekkige overlast gaat.De verschillende vormen van vervoer moeten beter op elkaar worden aangesloten. Bij de haltes moet voldoende plek zijn om een fiets neer te zetten. Ook wil de partij de elektrische deelscooter de ruimte bieden. Ondernemers moeten zelf de keuzevrijheid krijgen om op zondag open te gaan.

D66

D66 noemt een betere toegang van het dorp via de A15 en A16 een hoge prioriteit. De partij is er geen voorstander van om meer geld vrij te maken voor het Waterbusplein. Wel wordt het openbaar vervoer en de fiets gestimuleerd ten opzichte van de auto.Aan de Noordoevers wordt momenteel gebouwd. Als het aan D66 ligt, wordt onderzocht of hier ook een hotel, jachthaven en uitgaansgelegenheid kan komen. De partij wil verder meer kleinschalige evenementen in de wijken en herhalende festivals in bijvoorbeeld de parken.Sporten moet zeven dagen per week mogelijk zijn, ook in het zwembad. De partij wil onderzoeken of alle Ambachters een sportpas kunnen krijgen, waarmee ze drie keer per jaar een proefles kunnen volgen bij een van de sportverenigingen.Winkelcentrum De Schoof is volgens D66 momenteel een ‘onaantrekkelijk winkelcentrum’. Plannen hierover moeten worden gemaakt met alle belanghebbenden. De partij wil bovendien wijkwethouders aanstellen, die een eigen budget krijgen om initiatieven in de wijk te realiseren. Dit is een laagdrempelige manier voor burgers om zich te uiten naar de gemeente.

PvdA

De PvdA pleit voor meer horecagelegenheden in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook moeten er meer culturele evenementen in de parken komen en moet cultureel centrum Cascade meer aanbod krijgen voor de jeugd.De partij is niet principieel voor of tegen zondagsopenstelling voor winkels, maar wil wel dat het zwembad zeven dagen per week open is. Sport moet wat de PvdA betreft sowieso voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. In de buitenruimte moeten meer faciliteiten komen om te bewegen. Net als de VVD wil de PvdA afval scheiden aan de achterkant, in plaats van aan de voorkant. De vervuiler moet betalen. De partij wil een energieloket en renteloze leningen voor Ambachters die hun huis willen verduurzamen. Nieuwe huizen moeten nul-op-de-meter zijn en huurwoningen moeten van het aardgas af.

Ambacht uw belang

De partij A.U.B. wil meer toezicht en handhaving in de weekenden en avonduren op plekken waar vaak overlast is. Ook moet daar cameratoezicht komen. Ouders moeten financieel kunnen worden aangesproken als hun kinderen overlast of schade veroorzaken. “Als praten niet meer helpt, moet je als overheid durven aanpakken”, aldus de partij: dit kan door financiële maatregelen te treffen of bijvoorbeeld een taakstraf te geven. Ambacht uw Belang wil dat inwoners voor hun afval gaan betalen per gewicht, in plaats van per zak. De energietransitie moet kostenneutraal verlopen en de participatie van bewoners is daarbij belangrijk. De partij hekelt de verrommeling door zonnepanelen op daken (niet overal dezelfde maat/hoeveelheid) en heeft ook vraagtekens bij de veiligheid van de panelen.Lokale ondernemers moeten makkelijker de mogelijkheid krijgen om evenementen te organiseren, zonder te veel beperkende maatregelen. Het Foodtruckfestival in 2019 wordt door meerdere partijen als goed voorbeeld genoemd van een evenement dat vaker terug zou moeten keren.

Echt voor Ambacht

De partij Echt voor Ambacht wil geen hoge investeringen in nieuw afvalbeleid. Ook wil de partij geen verplichting om van het gas af te gaan tot er een financieel neutraal alternatief is. Verduurzaming moet bovendien een aantoonbaar effect hebben, aldus de partij. Over het groenonderhoud moeten duidelijke afspraken worden gemaakt en hierop moet gecontroleerd worden.Als het aan Echt voor Ambacht ligt, gaat het zwembad in Hendrik-Ido-Ambacht zeven dagen per week open. Horecaondenemers die zich willen vestigen in het dorp moeten gefaciliteerd worden door de gemeente.Echt voor Ambacht wil jongeren meer bij de politiek betrekken en kijken naar hun specifieke behoeftes.

Realistisch Ambacht

Realistisch Ambacht wil meer ruimte voor horeca en activiteiten op zondag. Ondernemers moeten zelf kunnen kiezen of ze open gaan, maar als het aan Realistisch Ambacht ligt gaat een gemeentelijke voorziening zoals het zwembad wel op deze dag open.De partij wil dat het groen in de wijken beter wordt onderhouden en dat onkruid beter wordt bestreden. Duurzaamheidsmaatregelen moeten zichtbaar effect hebben en zo mogelijk zichzelf terugbetalen. Realistisch Ambacht wil niemand gedwongen van het aardgas af en wil ook geen zonneparken of windmolens. Iedere Ambachter die dat wil, kan wel zelf zonnepanelen plaatsen. Het streven is ook om de komende vier jaar duizend bomen te planten.

Nieuwsartikel: Mediapartner RTV Rijnmond