Eenmalige energietoeslag voor huishoudens in de Drechtsteden

STREEKNIEUWS – Door de stijging van de energieprijzen dreigen verschillende huishoudens in de Drechtsteden in financiële problemen te komen. Het Rijk maakt daarom geld vrij om de energiebelasting te verlagen. Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. De regeling wordt namens de gemeenten in de Drechtsteden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Wat houdt de eenmalige energietoeslag in?
Huishoudens in de Drechtsteden komen in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag. De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt de energietoeslag € 800,- en bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum bedraagt de energietoeslag € 600,-.
 
Automatische uitkering
Voor een groot aantal inwoners van de Drechtsteden geldt dat zij de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen (ambtshalve uitkering); deze groep inwoners hoeft geen digitaal aanvraagformulier in te vullen. Het gaat om inwoners die in de periode vanaf 1 juli 2021 (hebben) ontvangen: algemene bijstand of hieraan gekoppelde bijstandsregelingen (IOAW, IOAZ, BBZ), bijzondere bijstand, Persoonlijk minimabudget (PMB), kwijtschelding gemeentelijke belastingen of Tozo-5 (= Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Deze inwoners krijgen het bedrag, dat op hen van toepassing is, automatisch uitgekeerd.

Energietoeslag voor inwoners die geen automatische uitkering ontvangen
De eenmalige energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen. Denk aan diegenen met een bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook aan werkenden waarvan het inkomen minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). Benieuwd of u in aanmerking komt? Kijk op www.socialedienstdrechtsteden.nl. Peter Heijkoop, voorzitter GR Sociaal: “Er zijn veel huishoudens die de compensatie voor de energiekosten hard nodig hebben. Voor veel gezinnen is dit slechts een eerste stap. Er is meer nodig. Het is belangrijk dat het kabinet snel met een plan komt waarin het de structurele oorzaken, slecht geïsoleerde woningen en hoge energieprijzen, aanpakt.”
 
Wanneer en hoe aanvragen?
Een aanvraag kan vanaf 19 april 2022 worden ingediend met een digitaal formulier op de website van de sociale dienst: www.socialedienstdrechtsteden.nl. Deze aanvraagmogelijkheid is er dus voor de inwoners van de Drechtsteden die geen automatische uitkering ontvangen én die op basis van de voorwaarden in aanmerking komen. Voor hulp bij het invullen kunt u contact opnemen met de klantenservice van de sociale dienst: 078 – 770 89 10. Meer informatie over de eenmalige energietoeslag en de voorwaarden vindt u vanaf 19 april 2022 ook op de website van de sociale dienst.