Drechtsteden zet samenwerking met Deal en Economic Development Board voort

14-01-2020, zwijndrecht, groepsfoto ondertekenaars drechtsteden, twee samenwerkings overeenkomsten: deal en edb foto rob kamminga

STREEKNIEUWS – De Drechtstedengemeenten verlengen de samenwerking met Deal Drecht Cities tot en met 2023. Eind 2019 liepen de afspraken met Deal af. Dinsdag 14 januari ondertekenden de Drechtstedengemeenten en Deal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar.

Deal Drecht Cities blijft voor deze periode ook de ondersteuning verzorgen van de Economic Development Board waarmee de samenwerking eveneens wordt voortgezet. Beide zijn belangrijke partners in het beleid om een economisch sterkere regio te worden en de werkgelegenheid te vergroten.

Deal
Deal (Stichting Drechtsteden Economische Acquisitie Loket) is opgericht om bedrijven te ondersteunen en te adviseren die willen investeren en/of uitbreiden in de Drechtsteden. Daarnaast richt Deal zich op het verbeteren van het vestigingsklimaat en het promoten van de Drechtsteden als optimale vestigingsplaats voor bedrijven.

Economic Development Board
De Economic Development Board is een commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De commissie heeft een aantal taken waaronder het ontwikkelen van een lange termijnstrategie en het adviseren van de Drechtsteden over de versterking van de economische structuur en het regionale vestigingsklimaat. De Drechtsteden stellen co-financiering beschikbaar voor projecten van de Economic Development Board om tot uitvoering te komen.

Evaluatie
In 2019 is een evaluatie naar het functioneren en de resultaten van beide partners uitgevoerd. Op basis hiervan gaat de regio nog meer focus aanbrengen in de samenwerking. Maarten Burggraaf en André Flach, beide bestuurlijk trekker binnen het Drechtsteden bestuur voor de portefeuille Economie en Werken zien mogelijkheden voor de toekomst: “We zetten de volgende stap om gezamenlijk met Deal, de Economic Development Board en de Drechtstedengemeenten de doelen uit de groeiagenda te realiseren.”

Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities: “Samen met bedrijfsleven, partnerorganisaties en overheid willen we de Drechtsteden zichtbaar maken en versterken. Onze speerpunten zijn de sectoren maritiem en smart industry. Wij zien uit naar een nieuwe, actieve periode van samenwerking met de gemeenten en de regio.”

Sjoerd Vollebregt, voorzitter Economic Development Board: “Het is zonder meer goed dat de activiteiten van Deal en de Economic Development Board worden doorgezet. Vele stappen zijn al gezet in de afgelopen jaren. Voor het gezamenlijk succes is lef en durf nodig, maar ook lange adem richting 2030. Dit jaar verwachten we een paar fundamentele stappen te kunnen zetten met de triple helix, zoals het versterken van hoger onderwijs en uitvoering van de regio deal.”