STREEKNIEUWS – Dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen in de Drechtsteden gedaald met 2,6%, tegenover 0,5% in vergelijkbare regio’s en gemeenten in het land. Dit blijkt uit een brede benchmark van een groot aantal gemeenten. Deze daling is begin 2017 ingezet en zet nog steeds door.

Peter Heijkoop: ‘De mensen die nu in de bijstand zitten hebben stevige ondersteuning nodig om aan het werk te gaan en hun leven weer op de rit te krijgen. We zetten volop in op specifieke groepen zoals kwetsbare jongeren, jonge moeders, 50-plussers, dak- en thuislozen en statushouders. Het zijn intensieve en kostbare trajecten. Mooi om te zien dat de aanpak werkt!

In de Drechtsteden zijn nu zo’n 6.300 huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. In totaal zijn tot juli 2019 900 huishoudens uitgestroomd uit de bijstand. 740 inwoners stroomden in de bijstand. In de Drechtsteden zijn daarmee 166 huishoudens minder afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Werkgevers
Om inwoners te ondersteunen in hun ontwikkeling naar een betaalde baan werkt de Sociale Dienst Drechtsteden nauw samen met partners als onderwijs en werkgevers. In de Drechtsteden zijn ruim 170 werkgevers die ruimte bieden aan mensen met beperkingen. Peter Heijkoop: “Daar zijn we heel blij mee. Maar we hebben er nog veel meer nodig. Wij doen daarom een beroep op werkgevers in de Drechtsteden om ook een sociaal werkgever te worden en kwetsbare inwoners een kans te geven om aan de slag te gaan.”

Instroom beperken
De Drechtsteden besteden veel aandacht aan groepen die een verhoogd risico lopen om in de bijstand terecht te komen. Zoals inwoners die voor het einde van hun WW-periode staan, maar ook aan kwetsbare jongeren zonder uitkering. De sociale dienst en UWV zorgen er zo samen voor dat minder inwoners in de bijstand terecht komen.

PERSPCT
Dit jaar is de Sociale Dienst Drechtsteden samen met Drechtwerk gestart met PERSPCT, een aanpak waarbij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsvaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben als werknemer. Samen met werkgevers werken de kandidaten zo aan de voorbereidingen voor hun nieuwe baan. Op dit moment zijn dit banen in zorg, vervoer, logistiek en productie.