Denk mee over ontwerpen van zonnepark

ZWIJNDRECHT – De Drechtsteden staan voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Binnen de gemeente Zwijndrecht is het Uitwerkingsgebied zon Kijfhoek aangewezen als plek waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is.

Burgercoöperatie Drechtse Energie, Solarfields en Eneco hebben de handen inéén geslagen om hier een zonnepark te ontwikkelen. Dit willen zij doen in samenwerking met bewoners en bedrijven uit de omgeving, voor wie op 22 juni jongstleden de eerste informatiebijeenkomst was.

Voor geïnteresseerden wordt op woensdag 31 augustus van 19.00 tot 21.30 uur een werksessie georganiseerd. Deze vindt plaats bij tennisvereniging TopSpinPlaza, Winkelhaak 11 in Zwijndrecht.De landschapsarchitect presenteert meerdere ideeën voor de inrichting van het uitwerkingsgebied. Daarna worden in werkgroepen de voor- en nadelen van de verschillende ideeën, waarbij iedereen zijn of haar inbreng in de schetsen kan verwerken.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nl. Inwoners die meer willen weten, kunnen terecht op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht/kijfhoek. Na de bijeenkomst komen op deze site de ideeën van de landschapsarchitect, de gezamenlijke ideeën en de veel gestelde vragen en antwoorden.