De Volgerlanden nadert voltooiing

HENDRIK -IDO- AMBACHT Nieuwbouwwijk De Volgerlanden is zo goed als af. Na 23 jaar en ruim 4200 woningen kunnen de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hun samenwerking in de ontwikkeling van deze VINEX-wijk in de Drechtsteden afronden. De plannen voor het laatste deel van de wijk, De Vier Dorpjes, zijn klaar; Hendrik-Ido-Ambacht gaat deze plannen nu uitvoeren. Uiteindelijk telt de wijk ongeveer 5000 woningen.

Begin jaren 90 hebben de beide gemeenten het belang gezien om samen een hoogwaardige woonwijk op te zetten als antwoord op de grote vraag naar nieuwe woningen in de Drechtsteden. Bij het besluit om te gaan samenwerken speelde ook mee dat de financiële last en risico’s van een grondexploitatie nu eenmaal beter door twee dan door één gemeente kon worden gedragen

Trots
De verantwoordelijk wethouders André Flach en Jos Huizinga zijn trots op de wijk en de grote inzet die beide gemeenten hebben getoond om dit intensieve en grootschalige project te voltooien.

Groot project
Wethouder André Flach: “Dit is een officieel moment, waar we na deze jarenlange samenwerking, graag samen op terug wilden blikken. Het is een grote Rijksopgave die op de grens van twee gemeente plaatsvond. Het is goed dat wij hier de samenwerking voor hebben gezocht. Gedurende de afgelopen twintig jaar is met de bouw van De Volgerlanden een grote bijdrage geleverd aan de behoefte aan nieuwe woningen in onze gemeenten en de regio. Het is een heel prettige wijk om te wonen of te verblijven. De meeste nieuwbouwwoningen zijn duurzaam en waar mogelijk, energiezuinig of -neutraal gebouwd. En naast voorzieningen als winkels, basisscholen, gezondheidszorg en de hospice, is er ook voldoende ruimte voor groen, recreatie en ontspanning.”

Gezamenlijk doel
Wethouder Jos Huizinga: “De toenmalige bestuurders zijn deze samenwerking vol enthousiasme aan gegaan. Ze vonden het belangrijk om een grote bijdrage te leveren aan de groeiende behoefte aan woningen in de regio. Daar zaten financiële risico’s aan, maar we zijn er samen goed uit gekomen. We hebben ook altijd ons gezamenlijke doel voor ogen gehouden: voldoende woningen en voorzieningen voor onze inwoners. Ook bij toekomstige projecten, zoals de ontwikkeling van de Noordoevers, blijft het belangrijk om samen te werken. Samen komen we verder!”

Foto: Cees van Meerten