De Rakkers: speciale aandacht voor baby en dreumes

ZWIJNDRECHT– Kindcentrum De Rakkers van PIT kinderopvang & onderwijs biedt een baby-, dreumes-, peuter- en peuterplusgroep. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers ieder kind van 0 tot 4 jaar een ontwikkelgerichte aanpak op maat bieden.

Sinds vorig jaar augustus heeft De Rakkers aparte groepen voor baby’s en voor dreumesen waar de jongste kinderen van het kindcentrum nog gerichter de aandacht en uitdaging krijgen die bij hun individuele ontwikkeling past. “Toen hij 12 weken oud was, ging onze zoon Brent naar De Rakkers. Hij startte in de oude situatie, waarbij de kleintjes van 0 tot 2 jaar bij elkaar in de groep zaten. Toen hij een jaar werd, was hij de eerste die naar de dreumesgroep ging. Die is bedoeld voor kinderen van zo’n 12 maanden die toe zijn aan een stapje verder. Als moeder en als pedagogisch professional vind ik de gedachte hierachter echt goed. Een baby heeft nu eenmaal andere behoeften dan een dreumes,” aldus Sandra Romijn.

Uitdaging

Er gebeurt veel in de leeftijd van baby tot peuter. Kinderen zetten in deze periode een flinke reeks ontwikkelstappen en groeien van een afhankelijk mensje naar een mensje met karakter dat goed weet wat hij of zij wil. “Dreumesen hebben vooral een uitdagende omgeving nodig waarin ze zich volop kunnen ontwikkelen op het gebied van motoriek, sociale vaardigheden en taal. In tegenstelling tot baby’s hebben ze allemaal wat meer hetzelfde ritme. De pedagogisch medewerkers richten hun aandacht op de individuele behoeften van de dreumesen en houden één dagritme aan waardoor hun aanbod nog kwalitatiever is. Zo krijgt ieder kind activiteiten die bij hem of haar passen. De foto’s en video’s die we dagelijks via ouderportaal Konnect krijgen, laten zien hoe Brent geniet en wij ervaren thuis ook hoe snel hij zich ontwikkelt.” 

Vertrouwd

Ook Claudia van Keppel, moeder van Maevi, is enthousiast. “Het fijne van een aparte baby- en dreumesgroep is dat de allerkleinsten rust en geborgenheid hebben. Er is alle ruimte om het eigen, ook thuis vertrouwde ritme van de baby te volgen, alle tijd voor verzorgen en knuffelen en alle aandacht om te kijken waar de baby behoefte aan heeft en dat te doen. Voor mij voelde zo’n groep met alleen baby’s heel veilig, want een dreumes is toch ondernemender dan een baby. Op een gegeven moment gaven de pedagogisch medewerkers aan dat Maevi toe was aan de dreumesgroep en dat merkte ik zelf ook. Zo fijn, die persoonlijke aanpak, het prettige overleg, die betrokkenheid, dat meedenken. Op De Rakkers draait alles om je kind.”