Crisisnoodopvang van 150 vluchtelingen afgeblazen

ZWIJNDRECHT – De crisisnoodopvang van 150 vluchtelingen voor 2 weken in de Develhal en de Develsteinhal in Zwijndrecht gaat niet door. Nu de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) significant anders is dan enkele weken geleden, heeft de gemeente Zwijndrecht de voorgenomen noodopvang afgeblazen. “Ons aanbod is daardoor niet langer geschikt”, aldus burgemeester Hein van der Loo namens het college van B&W van Zwijndrecht. 

Op eerder verzoek van het COA wilde Zwijndrecht gedurende 2 weken in augustus 150 vluchtelingen opvangen. Het COA vraagt nu per Veiligheidsregio 225 opvangplekken voor de duur van 3 maanden. Het aanbod van tijdelijke opvang in de Develhal en Develsteinhal is door de gewijzigde vraag van het COA niet meer passend. De hallen zijn niet geschikt om de vluchtelingen drie maanden lang in op te vangen. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de gemeenten willen zich inspannen om tot een acceptabele tijdelijke oplossing te komen. Momenteel onderzoeken zij hoe zij wel kunnen bijdragen aan het nieuwe verzoek van het COA. 

De nood blijft hoog
Burgemeester Hein van der Loo: “De menselijke opvang van vluchtelingen is landelijk een groot probleem. De nood blijft hoog. Het is aan het COA om de opvang van vluchtelingen structureel beter te regelen. Zwijndrecht zal blijven meedenken in oplossingen en zo nodig de daad bij het woord voegen.” 

Schrijnend
De opvanglocaties van asielzoekers, met name in het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel, zitten overvol. De situatie is zo schrijnend dat vluchtelingen in Ter Apel regelmatig de nacht buiten of op plastic stoelen moeten doorbrengen. Aanvullend op het acute verzoek voor de tijdelijke opvang van mensen die bij Ter Apel aankomen, ligt aan het Veiligheidsberaad (VB) de vraag voor of zij de komende weken (tijdelijke) huisvesting kan regelen voor 7.500 statushouders (vluchtelingen die hier voorlopig mogen blijven). Hierover wordt in het VB volgende week verder over gesproken.