Corona Pakket om cultuur in Zwijndrecht overeind te houden

ZWIJNDRECHT – Gemeente Zwijndrecht wil met het Corona Pakket Cultuur de hard getroffen culturele sector in de gemeente overeind houden en een nieuwe impuls geven. Alle culturele organisaties en initiatieven, gesubsidieerde en ongesubsidieerde, komen in aanmerking voor deze ondersteuning. Het pakket bestaat uit drie onderdelen: financiële noodsteun, activiteiten faciliteren en coronaproof uitvoeren, en het versterken van de culturele sector voor de toekomst.
Dit staat in een voorstel dat het college van B&W naar de raad heeft gestuurd.

Theaters, (pop)podia, musea, kunst- en cultuureducatie, bioscopen, festivals en verenigingen hebben het moeilijk door de Coronacrisis. Vaak vallen ze buiten landelijke steunpakketten voor bedrijven en zelfstandigen. De Rijksoverheid heeft daarom begin 2021 €150 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen culturele organisaties en de mensen die in deze sector actief zijn te steunen. Voor Zwijndrecht gaat het om €399.000,-. Gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze dit geld inzetten.

Geen luxe
Wethouder Ronald de Meij: “Cultuur is geen luxe maar een onmisbaar onderdeel van onze samenleving, het máákt een samenleving. De crisis raakt niet alleen de organisaties en mensen die werken in deze sector, het raakt ook inwoners, de lokale economie en het leefklimaat. Met dit Corona Pakket kunnen we met elkaar het culturele leven in Zwijndrecht weer op gang krijgen. Dat geeft nieuwe energie in onze stad. Daarnaast hoop ik natuurlijk van harte dat het Kabinet zo snel mogelijk het slot van deze sector haalt.”

Op maat
De Zwijndrechtse culturele organisaties en initiatiefnemers hebben input geleverd voor het Corona Pakket Cultuur. Het pakket is hierdoor op maat gemaakt op de Zwijndrechtse situatie.

Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel, kan de regeling op 1 juli 2021 in gaan. De regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier komen dan beschikbaar via de website van de gemeente Zwijndrecht.