Binnenvaart wil verbod op uitstoot giftige dampen, ‘maar politieke wil ontbreekt’

DORDRECHT – Je ziet het niet, maar je kunt het wel ruiken. Binnenvaartschippers laten tijdens het varen in de Biesbosch en op andere plekken in de regio gevaarlijke en mogelijk kankerverwekkende dampen uit hun tanks ontsnappen. Uit onderzoek blijkt dat een landelijk verbod mogelijk is, maar volgens minister Harbers zou dat (nog) niet doeltreffend zijn.

Nadat tankschepen hun vloeibare gevaarlijke stoffen (olie- of chemische producten) hebben gelost blijven vaak restdampen achter in de tanks en leidingen van een tankschip. Om de tanks weer schoon te maken blazen ventilatoren deze giftige dampen tijdens het varen de open lucht in. Dit noemen we varend ontgassen. De stoffen die vrijkomen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu.

In de buurt van dichtbevolkte gebieden is varend ontgassen verboden. Op bepaalde plekken in onze regio zoals in de Biesbosch en de Oude
Maas is het wel toegestaan omdat er nog geen landelijk verbod is.

“De technische oplossing om gassen op te vangen is er al”, weet binnenvaartschipper Ton Quist, die zich al jaren inzet voor een landelijk verbod. “De wetgeving is er, het bedrijfsleven is er klaar voor, alleen de politieke wil voor een landelijk verbod ontbreekt.

Schipper Willem van de Griend is ook voorstander van een landelijk verbod. “Het is gewoon niet goed voor je, terwijl er alternatieven zijn om niet in die dampen te hoeven lopen”. Tijdens het varend ontgassen zet hij, vanwege hoofdpijn, een gasmasker op. Daarnaast zorgt het voor stress om binnen de toegestane stukken op tijd te ontgassen.

Handhaving
De Dordtse milieuwethouder Tanja de Jonge noemt het varend ontgassen onwenselijk. “Gelukkig hebben we rondom Dordrecht enkele gebieden waar het niet mag, maar men houdt zich er niet aan, dus ik denk dat het goed is om te kijken naar een landelijk verbod. Daarbij is het wel nodig handhaving te organiseren.”

Minister Harbers zegt te wachten op een Europese regeling. Uit een onlangs verschenen onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat de minister op grond van mensenrechtenverdragen wel een landelijk verbod kan instellen, omdat de gezondheid op het spel staat en het milieu wordt belast.

Verdrag van Wenen
Het ministerie bereidt zich wel voor op een totaalverbod, maar op korte termijn is dat lastig. Omdat er onvoldoende ontgassingsinstallaties zijn, zou dit volgens de minister zorgen voor het stilleggen van de tankervaart in Nederland of de sector voor hoge kosten stellen. Daarnaast zou het besluit in strijd zijn met het Verdrag van Wenen, waarin de verplichting voor het aanleggen van ontgassingsinstallaties staat.

Dit is een bericht van RTV Dordrecht