Bijzondere samenwerking Aafje Thuiszorg en Huisartsenpost

DRECHTSTEDEN- Vorige week is een bijzondere samenwerking gestart tussen de Huisartsenpost (HAP) Drechtsteden en Aafje Thuiszorg. Op verzoek van de HAP verricht Aafje in de avonden en tijdens de weekenden medische handelingen bij klanten thuis, die voor deze handeling dan niet meer naar de HAP hoeven te komen.

Klantgericht
John Geurts, medisch directeur van HAP is enthousiast over deze samenwerking: “Aafje en wij spreken elkaar regelmatig over zorg gerelateerde onderwerpen die spelen in de regio Drechtsteden. Zo kwam ter sprake dat patiënten vaak naar de HAP komen voor medische zorg, die ook gemakkelijk thuis gegeven kan worden. Deze mensen gaan wij tegemoet komen met deskundige hulp thuis, waardoor het bezoek aan de HAP niet meer nodig is.

We zijn heel blij dat Aafje haar medewerkers wil inzetten om ons te helpen. Deze klantgerichte oplossing is een uitkomst voor de patiënt, maar zeker ook voor de HAP, die hiermee ruimte krijgt voor andere patiënten.

Vakmanschap
Ook Guy Buck, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aafje is verheugd: “Het is geweldig dat de HAP een beroep doet op ons vakmanschap. Onze collega’s zijn ook toegerust met de juiste kennis en vaardigheden om deze handelingen te verrichten. Binnen deze samenwerking is er een directe lijn voor intercollegiaal overleg, zodat er altijd juiste afstemming plaatsvindt over de zorg die nodig is.
Waar mogelijk zoekt Aafje de samenwerking met de ziekenhuizen in de regio. Altijd met het doel voor ogen, hoe kunnen we het goed organiseren voor de klant. Dat werkt heel plezierig”.