STREEKNIEUWS – Met een spandoek waarop stond ‘Geen Gen-X @ Wantij’ hebben diverse bezorgde Dordtenaren zich uitgesproken tegen de lozingen van gevaarlijke stoffen in de wateren rondom Dordrecht. Zij geven aan het verschrikkelijk te vinden dat juist een festival dat zichzelf naar een rivier noemt die vervuild wordt door Dupont en Chemours, zich door een van deze bedrijven laat sponsoren.

De beveiliging van Wantijpop heeft met repressieve maatregelen de demonstranten verwijderd, waarmee ze wederom duidelijk maken niet echt over duurzaamheid te willen praten. Dit blijkt ook uit het krantenartikel van 22 mei waarin ondermeer het gebruik van recyclebare glazen wordt gebagatalliseerd. Partijen als Wantijpop en Dupont willen slechts winst maken.  Als het over zaken als duurzaamheid gaat willen ze het hooguit lijken, maar niet echt zijn. Dupont bewijst dit met de afsplitsing van het ‘risicovolle assett’ Chemours en de toegepaste tactieken. Zoals de teksten op de website, kadootjes voor de buurt en dubieuze onderzoeken.

‘Als de overheid weigert in te grijpen of zelfs lozingen legaliseert zullen de getroffen inwoners steeds bozer worden’, waarschuwt demonstrant Marrit, ‘Ik denk dat dit pas het begin is. Zeker op lokaal niveau staat nog een hoop op stapel, wij laten ons niet meer met een kluitje in het riet sturen, als de overheid ons niet beschermt zullen we het zelf doen!’

De actiegroep sluit niet uit dat er verdere acties tegen Dupont, Chemours of bedrijven die zich door hen laten sponsoren zullen volgen. Deze eerste actie wordt als geslaagd gezien.