Beweegbord om patiënt sneller fit te krijgen

DORDRECHT – Hoe komt een patiënt uit bed en hoe loopt hij of zij? Het nieuwe, zogenoemde ‘beweegbord’ op de Geriatrische Trauma Unit van het Albert Schweitzer ziekenhuis laat het antwoord op deze twee vragen in één oogopslag zien. Het bord hangt tegenover het bed van de patiënt en wordt beheerd door de klinisch fysiotherapeuten. Andere zorgverleners die na het bezoek van de fysiotherapeut op de kamer komen, zien dankzij de pictogrammen direct wat de patiënt wel en (nog) niet zelf kan en kunnen daar hun handelen op afstemmen.

De fysiotherapeuten verwachten dat dit hulpmiddel patiënten sneller fitter zal maken. Fysiotherapeut Samira Hityahubessy legt uit waarom. “Tijdens de ziekenhuisopname is het belangrijk dat de patiënt zo veel mogelijk in beweging komt, om de conditie en spierkracht op peil te houden of te brengen, maar ook om doorliggen of andere complicaties zoals een longontsteking te voorkomen. De patiënt moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd om te bewegen en uit bed te komen en bewust worden gemaakt van het belang daarvan. Maar dat moet uiteraard veilig gebeuren en passend bij wat de persoon in kwestie kan.”

Daarin speelt het beweegbord een belangrijke rol. Fysiotherapeut Gerard Oosterling vult zijn collega aan: “Normaal gesproken weet de eerstverantwoordelijke verpleegkundige hoe de patiënt opstaat en welke hulp bij het lopen vereist is. Maar soms hebben wij net met de patiënt geoefend en is de situatie veranderd. Het kan ook dat een andere verpleegkundige tussendoor iets met de patiënt doet. Dan moet eerst het dossier worden geraadpleegd en dat kost tijd. Vanaf nu volstaat één blik op het beweegbord om te weten op welke manier de patiënt beweegt. Voor de zekerheid een po gaan halen, is bijvoorbeeld niet nodig als het bord aangeeft dat de patiënt zelf naar het toilet kan lopen. Verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners kunnen de patiënt zo maximaal stimuleren.”

Het bord helpt de patiënt zelf óók, leggen Hityahubessy en Oosterling uit. “Het geeft duidelijkheid en daardoor zelfvertrouwen. De patiënt is zich bewuster van de eigen situatie en kan zien of er vooruitgang wordt geboekt. Ook de familie kan zien hoe het bewegen gaat. Daarmee wordt het bewegen een onderwerp van gesprek en veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Het bord wordt elke dag bijgehouden met magnetische plaatjes die aangeven of de patiënt uit bed kan en zo ja, met welke ondersteuning of hulpmiddel, zoals een lift of draaischijf. Ook voor het lopen wordt zichtbaar gemaakt of dit bijvoorbeeld moet gebeuren met looprek, rollator, krukken of met de ondersteuning van een of twee personen.” De rest van dit jaar wordt het bord bij wijze van pilot gebruikt op de Geriatrische Trauma Unit, waar veelal ouderen verblijven na het breken van een heup. Als het middel naar ieders tevredenheid werkt, wordt bekeken of het ook op andere verpleegafdelingen wordt ingezet waar de fysiotherapeuten patiënten behandelen.

Foto Frederike Slieker
Gerard Oosterling en Samira Hityahubessy tonen de werking van het beweegbord, waarop dagelijks het actuele beweegniveau van de patiënt wordt afgebeeld.