Kandidaat wethouders Zwijndrecht bekend

ZWIJNDRECHT – De kandidaten voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn bekend. Jacqueline van Dongen (ABZ), Tycho Jansen (ChristenUnie/SGP), Robert Kreukniet (VVD) en Ronald de Meij (D66) zijn de beoogde wethouders voor Zwijndrecht. Op donderdag 23 juni staat de benoeming op de agenda van de gemeenteraad.

Een commissie bestaande uit de raadsfracties heeft de voordracht van de kandidaten opgesteld. Die heeft in de eerste plaats gekeken naar competenties en kwaliteiten van de kandidaten. Daarnaast was uiteraard een voorwaarde dat zij het raadsprogramma onderschrijven.

Kwartiermakers Fred Loos (ABZ) en Andries van Gemerden (ChristenUnie/SGP): “Het zijn intensieve weken geweest. Naast de sollicitatieprocedure voor wethouders is gewerkt aan het gemeenteraadsprogramma. Hierin zijn de hoofdlijnen verwoord.”

De hoofdlijnen waarmee het nieuwe college aan de slag gaat zijn communicatie en participatie, wonen, bouwen en wooncarrière, armoedebestrijding en versterken van de lokale economie, welzijn, zorg, sport en cultuur, veiligheid en leefomgeving en duurzaamheid.Overzicht kandidaat-wethouders

Jacqueline van Dongen

Jacqueline van Dongen (57 jaar) is inmiddels ruim 5 jaar wethouder in Zwijndrecht. In de buitenruimte is veel gebeurd, zoals het grote project in en rondom Walburg, fijne speelplekken in de wijken en sporttoestellen voor alle leeftijden. Ook is verder gebouwd aan duurzame energie, met verstandige stappen en een duidelijk einddoel. Graag zet zij de komende jaren opnieuw haar schouders eronder voor een krachtig Zwijndrecht.

Tycho Jansen

Tycho Jansen (46 jaar) is sinds mei 2018 wethouder in het college van Zwijndrecht. Daarvoor was hij raadsgriffier in de gemeente Reimerswaal. Zijn eerste periode als wethouder omschrijft hij als leerzaam en uitdagend. Hij is zeer gemotiveerd om vanuit de opgaves in het raadsprogramma verder te bouwen aan de toekomst van Zwijndrecht en Heerjansdam.

Robert Kreukniet

Robert Kreukniet (49 jaar) is al sinds 2006 betrokken bij de Zwijndrechtse politiek. Eerst als raadslid en in de periode 2014-2018 als wethouder. Na weer een periode raadslidmaatschap keert hij nu weer terug als wethouder. In zijn vorige periode hield hij zich voornamelijk bezig met economie, accommodaties, openbare ruimte, participatie en verkeer en vervoer. 

Ronald de Meij

Ronald de Meij (56 jaar) is sinds juli 2019 wethouder cultuur, gezondheid, jeugd, onderwijs, sport en zorg in Zwijndrecht. Hij woont in Heerjansdam en heeft veel werkervaring in het sociaal en gezondheidsdomein. Voor het wethouderschap was hij bijna tien jaar directeur van de GGD in Zeeland. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties heeft hij gewerkt aan goede, menselijke en passende zorg en ondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben.

Benoeming gemeenteraad
De portefeuilleverdeling is op dit moment nog niet bekend. De openbare raadsvergadering waarin de nieuwe wethouders worden benoemd, is op donderdag 23 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. De gemeenteraad biedt hen dan het raadsprogramma aan.