(Baby)gebaren: leuk en goed voor de ontwikkeling van het jonge kind

STREEKNIEUWS – Vanaf zes maanden kunnen baby’s communiceren, maar ze beginnen pas rond anderhalf jaar met praten. Door een baby gebaren te leren, kan deze periode worden overbrugd. Dat scheelt een hoop frustratie bij het kind. Daarom hebben de pedagogisch medewerkers van PIT kinderopvang & onderwijs die op hun kindcentrum 0- tot 4-jarigen opvangen een training babygebaren bij Gebarenstem gevolgd. Hierbij stonden de principes en achtergrond van babygebaren centraal. Daarna zijn ze op hun groepen enthousiast aan de slag gegaan.

“Het is geweldig om te zien hoe snel de kinderen het oppakken. Bij baby’s is het van belang om de gebaren veel te herhalen, bij peuters gaat het helemaal vanzelf. Niet ieder kind maakt er gebruik van, maar de meesten wel. We beginnen op de babygroep met basisgebaren voor bijvoorbeeld pappa, mamma, honger, dorst, slapen en poep. Afhankelijk van het kind en/of de situatie kun je daar andere gebaren aan toevoegen, zoals nog een beetje, nog een keer, lief, samen en klaar. Zo kan een baby of dreumes al snel uit zichzelf met gebaren een gesprek met je beginnen en ook duidelijk maken wat hij of zij wil. Een kleintje hoeft niet meer te huilen om aan te geven dat er iets is, maar kan met gebaren kenbaar maken wat er precies is,” vertelt pedagogisch medewerker Michelle Gerritsen van kindcentrum Dribbel. “In het begin voelt het wat onnatuurlijk, maar het went snel. Het is voor ons allemaal inmiddels een automatisme om tegelijk te praten en met je hand het gebaar erbij te maken.”

Voorsprong

De pedagogisch medewerkers van PIT gebruiken universele gebaren, waarvan er zo’n 5.000 zijn. Deze komen ook thuis van pas, dus zodra de coronamaatregelen dit toelaten krijgen ook ouders een training aangeboden. Babygebaren zijn vooral relevant voor baby’s en dreumesen, maar ook peuters met Nederlands als tweede taal, een taalstoornis of taalachterstand zijn erbij gebaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze gebaren de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevorderen en dat gebarende kinderen een voorsprong hebben bij het leren spreken, lezen en schrijven. Bovendien werkt het gebruik van babygebaren ondersteunend bij de inzet van het gesproken woord. Naarmate kinderen ouder worden en de taal meer gaan beheersen, neemt het gebruik van gebaren vanzelf af. “Babygebaren helpen kinderen in hun ontwikkeling. Bovendien vinden ze het erg leuk om te doen. Een perfectie combinatie,” besluit Michelle Gerritsen.