Albert Schweitzer ziekenhuis verkoopt deel van gebouwen

STREEKNIEUWS – Albert Schweitzer ziekenhuis verkoopt een deel van hun gebouwen in Dordrecht aan zorgvastgoedbelegger NorthWestHet, een Canadese beursgenoteerde investeringsmaatschappij in zorgvastgoed.

Het gaat om de nieuwste gebouwen in de ziekenhuiszone van het Gezondheidspark Dordrecht, gebouwd in de periode 2008 tot 2011. De 38.000 vierkante meter vloeroppervlak is deels in gebruik bij het ziekenhuis zelf en deels bij andere organisaties, waaronder de GGD, het Da Vinci College en het Erasmus MC. 

Financieel bestuurder Diederik Zijderveld van het Albert Schweitzer ziekenhuis: “Tot aan de verkoop hadden wij in Dordrecht veel vastgoed in bezit waarvan we niet zelf de gebruiker waren. Wij zijn echter geen expert in het bezit en de verhuur van gebouwen. NorthWest is een vooraanstaande, gespecialiseerde partij die voor de lange termijn belegt in zorgvastgoed en zeer goed thuis is in die activiteit. Het afstoten van de nieuwbouw biedt ons de gelegenheid om geld, tijd en energie maximaal te investeren in onze kerntaak: het bieden van hoogwaardige medisch-specialistische zorg.” 

Het grootste deel van de verkochte gebouwen wordt sinds de oplevering in 2011 verhuurd aan derden. “Voor hen verandert er niets”, vertelt Zijderveld. “De rechten en plichten van huurders en verhuurder blijven zoals ze waren. Voor onszelf geldt dat we de ruimte die wij in de verkochte gebouwen in gebruik hebben, vanaf nu huren van NorthWest.” Het gaat daarbij onder meer om poliklinieken, kantoren en de Spoedeisende Hulp. Het aangrenzende oorspronkelijke ziekenhuisgebouw, waarin onder meer verpleeg- en operatieafdelingen en poliklinieken gevestigd zijn, blijft eigendom van het Albert Schweitzer ziekenhuis zelf. 

De verkoop vloeit voor het ziekenhuis voort uit het financieel herstelprogramma Gezond Vooruit, waarmee gedurende drie jaar de financiële positie en het jaarlijks rendement aanzienlijk zijn verbeterd. Met de recente onroerendgoedtransactie is een waarde van ruim honderd miljoen euro gemoeid. Zijderveld: “Met het overgrote deel daarvan lossen wij onze hypotheek op deze gebouwen af. Daarna resteert een eenmalige opbrengst en vervolgens structureel lagere lasten per jaar.” 

De herstelmaatregelen van de afgelopen jaren hebben het Albert Schweitzer ziekenhuis boven de gezonde grens van twee procent rendement op de exploitatie gebracht. In 2020 bedroeg het positief resultaat 8,8 miljoen euro bij een jaaromzet van 416 miljoen euro. “Doordat we nu blijvend betere resultaten laten zien, krijgen we meer ruimte voor vervanging en vernieuwing en voor investeren in innovatie en kwaliteit”, aldus Zijderveld.