Albert Schweitzer ziekenhuis tevredenstellend financieel jaar achter de rug

STREEKNIEUWS- Het Albert Schweitzer ziekenhuis sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van 8,8 miljoen euro. Dat is vrijwel gelijk aan het resultaat van 2019, toen het ziekenhuis voor het eerst in jaren weer de ‘gezonde grens’ van twee procent rendement bereikte. “We zaten net op de goede weg toen corona kwam”, zegt financieel bestuurder Diederik Zijderveld. “De pandemie heeft veel in de war geschopt, maar ons financieel herstel is er niet door aangetast.” 

Dat laatste zou wel zijn gebeurd zonder de landelijke compensatieregeling van de zorgverzekeraars. “Net zoals de overheid het afgelopen jaar bedrijven compenseerde voor verloren omzet wegens corona, hebben de zorgverzekeraars dat met ziekenhuizen gedaan”, legt Zijderveld uit. “Wij zagen in 2020 onze omzet met circa tien procent dalen, doordat een deel van de zorg moest worden stilgelegd. Daarnaast kregen we te maken met hoge extra kosten door corona. Zonder de regeling hadden we deze tegenvallers niet doorstaan.” De totale omzet in 2020 bedroeg 416 miljoen euro. 

Het gunstige resultaat zorgt enigszins voor een dubbel gevoel. Zijderveld: “We hebben in 2020 een uiterste inspanning geleverd door duizenden corona- en coronaverdachte patiënten op te vangen en te behandelen. Een gevolg hiervan was helaas dat andere patiënten langer hebben moeten wachten op niet-coronagerelateerde ingrepen en behandelingen. Toch is de achterstand in de reguliere zorg relatief beperkt gebleven. Dat vind ik een uitstekende prestatie van dit ziekenhuis en een groot compliment aan alle medewerkers waard!” 

Om een steviger financieel fundament te bouwen, zette het Albert Schweitzer ziekenhuis twee jaar geleden het driejarige herstelprogramma Gezond Vooruit in werking. Weliswaar waren de jaarresultaten in het afgelopen decennium steeds positief, maar volgens de geldende bedrijfseconomische inzichten toch structureel te klein. “De banken legden daarom beperkingen op aan hoeveel wij mochten investeren in kwaliteit en innovatie”, aldus Zijderveld. “Met een pakket besparende maatregelen zijn we onze positie flink gaan verbeteren.” In 2019, het eerste volledige boekjaar van Gezond Vooruit, was dat al zichtbaar. Het herstelprogramma loopt nog tot en met 2021. “Nu we over 2020 opnieuw een goed resultaat laten zien, krijgen we naar verwachting nieuwe ruimte voor onder meer vervanging en vernieuwing.” 

Voor het huidige boekjaar, 2021 dus, ligt in elk geval al één meevaller in het verschiet. Zijderveld: “We ontvangen dit jaar het laatste deel van de opbrengst uit de verkoop van de ziekenhuislocatie Amstelwijck, het oude Refaja-gebouw. Anderzijds hebben we ook in 2021 wegens corona helaas opnieuw behandelingen moeten uitstellen en we maken weer extra kosten. Dat blijft voorlopig een onzekere factor. Behoedzaamheid blijft geboden en onze algehele financiële basis moet nog iets steviger.”