Albert Schweitzer ziekenhuis helpt bij opzetten van een ‘reserveleger’ van zorgprofessionals

STREEKNIEUWS- De zorg is op zoek naar reservisten. Met één verpleegafdeling doet het Albert Schweitzer ziekenhuis mee aan de ‘proeftuin’ Nationale Zorgreserve. Het uiteindelijke doel is het opbouwen van een landelijk reserveleger van oproepbare zorgprofessionals, die snel kunnen bijspringen in een zorginstelling tijdens een crisis. Vandaag is de werving begonnen van kandidaten via de website www.nationalezorgreserve.nl.

Tijdens de eerste coronagolf werd de zorg in ons land overvallen door een tekort aan onder anderen verpleegkundigen en verzorgenden. “Maar we zagen ook dat duizenden gepensioneerde en uitgestroomde zorgverleners meteen klaarstonden om te helpen”, vertelt community manager Najla van Veen van Nationale Zorgreserve. “Ze zijn met velen, ze zijn vaak nog bekwaam en ze hebben een zorghart.” Dergelijke kandidaat-reservisten gaan tijdens de komende meivakantie in het Albert Schweitzer ziekenhuis in duo’s meedraaien in het team van de afdeling Cardiologie. In twee andere regio’s vinden soortgelijke pilots plaats, in uiteenlopende situaties en afdelingen.

De proeftuin is bedoeld om erachter te komen wat nodig is om – net als bij Defensie of bij de brandweer – een flexibele schil te creëren van oud-professionals, die snel in actie kunnen komen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Van Veen: “Dat willen we onderzoeken in de praktijk. Eén van de belangrijkste vragen is: welke activiteiten kan een reservist overnemen? Vorig jaar tijdens de acute coronacrisis bleek het in de praktijk in ziekenhuizen moeilijk om oud-verpleegkundigen snel zelfstandig inzetbaar te maken. Maar het verlenen van hand- en spandiensten als buddy’s werkte op veel plekken erg goed. We gaan daarom focussen op activiteiten, meer dan op functies.”

Daarnaast wil Nationale Zorgreserve in kaart brengen hoeveel potentiële zorgreservisten er nu echt zijn en wat zij nodig hebben om zich aan te durven sluiten. “Velen willen wel, maar ervaren een drempel”, zegt Van Veen. “In onze community gaan we elkaar helpen, stimuleren en wegwijs maken.” Op de website www.nationalezorgreserve.nl kunnen belangstellenden precies zien of ze voldoen aan het profiel en ze kunnen zichzelf er bekend maken. Het Albert Schweitzer ziekenhuis gaat ook mensen die zich vorig jaar bij dit ziekenhuis hebben gemeld als ‘Extra Helden’ actief vragen om zich als zorgreservist kenbaar te maken.

Namens de Verpleegkundige Adviesraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis is voorzitter Mariëtte Grootenboer zeer te spreken over het initiatief. “Het geeft verpleegkundigen een veilig gevoel als ze op hulptroepen kunnen terugvallen. In de acute coronadrukte kostte het ons veel tijd en energie om de juiste extra handen te vinden en inzetbaar te maken. Het zou enorm helpen wanneer al die voorbereidingen al getroffen zijn, daarom doen we erg graag mee in deze testfase.”

Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen, dat gefinancierd wordt vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

FOTO FREDERIKE SLIEKER