100 jaar algemeen kiesrecht ook voor vrouwen

DORDRECHT – Na de Algemene Ledenvergadering op 6 maart van het Humanistisch Verbond Drechtsteden wordt gevierd dat het 100 jaar geleden ook vrouwen kiesrecht kregen en daarmee wordt dit jaar 100 jaar algmeen kiesrecht gevierd. Gerda Bosdriesz Diensthoofd ProDemos Academie, geeft een lezing waarbij ze aan de hand van voorbeelden de geschiedenis schetst van de strijd voor het algemeen kiesrecht, vanaf 1848 tot de invoering ervan in 1919. De strijd voor invoering van het vrouwenkiesrecht is onderdeel hiervan. Aan de hand van beeldmateriaal wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het kiesrecht na 1919 tot heden. Bij dit gedeelte zijn ook niet leden welkom.

Locatie: Den Witten Haen, Groenmarkt 19b, Dordrecht

Tijd: 20.45 – 22.00 uur.

Aanmelden niet nodig.