Kritiek op woningbouw Maasterras, maar Dordtse raad houdt het voorlopig plan op tafel

REGIO – Het Dordtse gemeentebestuur kan ‘gewoon’ verder met de huidige plannen voor de nieuwbouwwijk Maasterras. Een motie van de SP in de gemeenteraad, die opriep het ontwerpbestemmingsplan in te trekken, haalde het dinsdag niet. Wel uitten de meeste partijen hun zorgen over de woningplannen, met name het percentage sociale huurwoningen.

Vier partijen (naast de SP ook de VSP, Op Ons Eiland en de Fractie Van Leeuwen) verwezen wethouder Maarten Burggraaf terug naar de tekentafel. Veel te weinig voor een meerderheid: de motie werd met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen.

Woningnood
“Het intrekken gaat ons veel te ver”, vat raadslid Robert de Heer (ChristenUnie/SGP) de opvatting van verschillende partijen samen. “We moeten nog gaan ontdekken wat er in de uitvoering wel of niet haalbaar is. Tot die tijd behouden we graag de ambitie die er nu is.” PvdA’er Marije Schnabel vult aan: “De enorme woningnood maakt de snelle voortgang van de woningbouw zeer gewenst en we willen niet dat de rijksbijdragen voor de ontwikkeling in gevaar komen.” Daar hamerde wethouder Maarten Burggraaf even later ook op.

De komende maanden wordt er nog druk vergaderd over hoe de wijk er precies uit gaat zien. “We hebben een aantal thema’s waar we het nog over gaan hebben, het is totaal niet aan de orde om hiermee te stoppen”, concludeert Robin Noldus (VVD).

Wel gaven partijen aan zorgen te hebben over het percentage sociale huurwoningen, dat in het ontwerpbestemmingsplan op 18,8 procent staat. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dertig procent van de nieuwbouwwoningen sociale huur moet zijn. GroenLinks wil ‘zo veel mogelijk betaalbare woningen’ en daar hamert ook coalitiepartner CDA op. SP’er Ronald Portier reageert feller en vindt dat ‘de verkeerde woningen’ worden gebouwd. “Niet voor de zeventienduizend woningzoekenden die we in Dordrecht hebben, maar er worden hele dure woningen gebouwd.”

‘Heleboel aan de kant geveegd’
De woningplannen zijn niet de enige ideeën voor het Maasterras waar kritiek op is. Ook andere ingrijpende voorstellen, zoals een autovrije Zwijndrechtsebrug en het verdwijnen van de woningen aan de Weeskinderendijk inclusief het verderopgelegen woonwagenkamp, leveren weerstand op. “In dit plan wordt een heleboel aan de kant geveegd”, vindt Portier.

Ook een motie die opriep geen overeenkomsten met projectontwikkelaars af te sluiten voor het bestemmingsplan is vastgesteld, haalde het niet (17 voor, 19 tegen). Volgens de indieners van de motie zou de raad buitenspel worden gezet. Burggraaf benadrukt dat hij in gesprek blijft met de raad, maar ook kennis in moet winnen van projectontwikkelaars. “We hebben nog heel veel sessies met elkaar gepland staan, dus geef ons het vertrouwen dat we overeenkomsten pas afsluiten op het moment dat we daar een gesprek over hebben gehad. U bent continue aan zet.”

Dit is een artikel van Corrado Francke voor onze mediapartner RTV Dordrcht.