Bestuurswissel Trivire en Leger des Heils

DORDRECHT/ZWIJNDRECHT – Tinka van Rood is vanaf 1 november tijdelijk bestuurder van het Leger des Heils W&G ZWN en Joanne Blaak – van de Lagemaat voor 9 dagen bestuurder van woningcorporatie Trivire. Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een fulltime functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en activiteiten compleet overnemen.

Naast dat dit een bijzondere leerervaring is voor de twee deelnemers, gaat deze wissel ook een bijzondere ervaring worden voor de beide organisaties. De deelnemers zeggen er zelf dit over: Joanne Blaak: ‘Ik denk echt dat er wat gaat gebeuren in mijn organisatie’. Tinka van Rood: ‘De doelgroep van het Leger des Heils gaat mij aan het hart’.

Beiden hebben van tevoren een opdracht voor zichzelf en elkaar geformuleerd. Deze opdrachten geven niet alleen richting aan wat zij tijdens de wissel over en weer te weten willen komen. Het helpt hen ook om zoveel mogelijk uit de wissel te halen: voor zichzelf, hun organisaties en vooral ook de onderlinge samenwerking. Ze vinden het leuk en ook best een beetje spannend, maar zijn inmiddels ook helemaal klaar voor de ruil op 1 november 2018.

De wissel is ontstaan door deelname aan het concept Trading Places van Buro B. Het idee is dat directeur-bestuurders van woningcorporaties 1 à 2 weken van functie wisselen met één van hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen. Het doel is het versterken van wederzijdse samenwerking en het versterken van leiderschap van deelnemers. Zie voor meer informatie:’ ‘ . text_chop(‘www.tradingplaces.work’, 30) . ‘‘.