Ambachtse bedrijven zoeken vrijwilligers

Werkvisie De Hoop zoekt rij-vrijwilligers, productievrijwilligers of vrijwilligers die cliënten ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk. Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling bij het bruggen bouwen..Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de missie van Werkvisie De Hoop.Werkvisie De Hoop is onderdeel van stichting De Hoop. Deelnemers worden gestimuleerd om door dagbesteding, participatie of re-integratie naar vermogen actief te participeren in de maatschappij. Mensen kunnen door allerlei situaties problemen ervaren op het gebied van werk, zoals ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Werkvisie De Hoop kan voor deze bijzondere doelgroep bruggen bouwen naar een hoopvolle toekomst. Door de grote verscheidenheid aan leerwerkbedrijven, 14 stuks, kan breed ingezet worden op de mogelijkheden van deelnemers. Zoals binnen De Hoop Groen, De Hoop Bakkerij als binnen de creativiteitsafdeling De Hoop Maatwerk en de andere leerwerkbedrijven.
Voor meer informatie www.ambachtsebedrijven.nl