Het Humanistisch Verbond heeft nog wat te vieren


DORDECHT – Het Humanistisch Verbond wilde vorig jaar al het 75-jarig jubileum van het Verbond, Wereld Humanismedag en ook nog 800 jaar stadsrechten Dordrecht, een stad met een rijke geschiedenis aan vrijdenkers vieren. Nu vind het feest plaats op zaterdag 25 september plaats.

Het evenement ‘Verbinding: het goede gesprek met jezelf, de ander en de maatschappij’ wordt georganiseerd door de afdeling Drechtsteden in samenwerking met de afdelingen van Zuid-Holland en Zeeland. Hoe vinden we opnieuw de verbinding? Een dag met een afwisselend programma met workshops, prikkelende lezingen, een speciale Jaap van Praag-fietsroute en verdiepende gesprekken. Want een goed gesprek, hoe voer je dat eigenlijk? Wat heb je daarvoor nodig? En kun je eigenlijk alles maar zeggen wat je wilt?
 
Het publieke debat verhardt. De meningen buitelen over elkaar heen en we lijken ons steeds meer vast te willen klampen aan ons eigen gelijk. Is het mogelijk om ons opnieuw aan elkaar te verbinden, zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn? Een goed gesprek kan helpen. Meer info en aanmelden kan via onderstaande link: 
https://www.humanistischverbond.nl/hetgoedegesprek/     

Locatie:Villa TrösT, Dubbeldamseweg Zuid 183, te  Dordrecht