Samenwerking noodzakelijk voor verbeteren brede welvaart in de regio

DORDRECHT- Het belang van de regionale maakindustrie, de kracht van een sterk regiomerk en samenwerken aan een nieuwe Regio Deal aanvraag door bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Dit stond centraal tijdens de regiobijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden op dinsdag 5 september.

Kunstmin in Dordrecht fungeerde die avond even als ‘huiskamer van de regio’. Ruim 200 bezoekers, waaronder raadsleden van de Drechtsteden-gemeenten en Gorinchem en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid verzamelden zich hier om met elkaar in gesprek te gaan over het samenwerken aan een sterke regio. Een geslaagde bijeenkomst, geleid door politicoloog Raymond Mens.

Regionale agenda maritieme maakindustrie
In Kunstmin overhandigde wethouder Maarten Burggraaf het visiedocument ‘Maritieme Maakindustrie Drechtsteden’ aan gedeputeerde Jeannette Baljeu. In het document wordt het belang van de maritieme maakindustrie in de regio onderbouwt en een aanpak voor de toekomst beschreven. Zo’n dertienduizend mensen in regio werken in de maritieme maakindustrie. Burggraaf: “Met de overhandiging van deze visie vraagt onze regio steun aan de provincie om samen in te zetten op versterking van de sector. Het document toont aan dat Smart Delta Drechtsteden dé aangewezen regio is om het voortouw te nemen in de verduurzaming van de maritieme sector, een van de speerpunten van het landelijke Maritieme Masterplan wat ondersteund wordt door het Nationaal Groeifonds. En met dit document leveren we input voor de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie waaraan speciaal gezant Marja van Bijsterveldt namens het Ministerie van EZK aan werkt.” Die steun werd door Baljeu direct toegezegd. Zij was overigens niet de enige gedeputeerde die plaats nam op het podium. Meindert Stolk lichtte het nieuwe coalitie akkoord van de provincie Zuid-Holland toe en de rol van de regio Drechtsteden-Gorinchem daarin.

De overhandiging van wethouder Maarten Burggraaf aan gedeputeerde Jeannette Baljeu van het visiedocument ‘Maritieme Maakindustrie Drechtsteden’

Mensen maken de regio
Na het succes van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem in 2020 waarbij € 22,5 miljoen is binnengehaald, maakt de regio zich op voor een nieuwe aanvraag. Als belangrijke industrieregio heeft Smart Delta Drechtsteden een belangrijke troef in handen. Door behoefte aan meer Europese autonomie staat het industriebeleid hoog op de agenda in Den Haag en Brussel. Deze troef staat echter onder druk doordat de leefbaarheid in de regio onder druk staat. Inkomen en opleidingsniveau blijven achter, evenals de WOZ waarde van woningen. De lucht- en waterkwaliteit is slecht en het spoor wordt intensief gebruikt voor vervoer van goederen en gevaarlijke stoffen. Met een nieuwe Regio Deal aanvraag voor Drechtsteden-Gorinchem doen bedrijfsleven, onderwijs en overheid gezamenlijk een beroep op de landelijke politiek om de regio extra te steunen om zo de 500.000 inwoners een goed toekomstperspectief te bieden. De afgelopen maanden zijn werkbijeenkomsten georganiseerd om tot een breed gedragen aanvraag te komen. In een panel gingen voorzitter RvB Da Vinci college Henrik Stevens, voorzitter IKG Edward van der Meijden, wethouder en regio vicevoorzitter André Flach en Smart Delta ambassadeur Gerard Schouw hierover met elkaar in gesprek.

Regiomerk Smart Delta Drechtsteden
Dr. Ir. Jasper Eshuis doceert aan de Erasmus Universiteit over regionale governance en branding. Hij nam de zaal mee in de kracht van een sterk regiomerk. “Als bedrijfsleven, onderwijs en overheid het merk omarmen en gezamenlijk inzetten op regionale profilering, helpt het de regio om beter samen te werken, te verbinden, doelen te bereiken en de lobby in Den Haag en Europa succesvol te voeren.” Volgens Eshuis heeft de regio met Smart Delta Drechtsteden een goed merk in handen dat de regio zeker kan versterken.

Bron: Smart Delta Drechtsteden