Gerard Schouw aangesteld als ambassadeur Smart Delta Drechtsteden

Foto Smart Delta Drechtsteden. Gerard Schouw

DORDRECHT – De samenwerkende Drechtstedengemeenten hebben per 8 mei 2023 Gerard Schouw aangesteld om als ambassadeur de lobby en public affairs –  vorm van belangenbehartiging –  voor Smart Delta Drechtsteden te versterken. De gemeenten leggen momenteel de laatste hand aan het bijwerken van de Groeiagenda om dit najaar samen met het bedrijfsleven en het onderwijs de eerste Smart Delta Agenda te kunnen vaststellen.

Ook wordt gewerkt aan de aanvraag voor een nieuwe Regio Deal. Dit wordt de basis om binnen het gebied Drechtsteden-Gorinchem nog hechter en effectiever samen te werken en nog beter te verbinden met provinciaal, Rijks en Europees beleid. Hierin neemt Schouw een aanjagende rol. Doel van Smart Delta Drechtsteden is om de regio economisch robuuster te maken en de brede welvaart te verbeteren zodat het er nog beter wonen, leven en werken is.

Thuis in de regio
Regiovoorzitter en burgemeester Wouter Kolff is verheugd met de komst van Gerard Schouw als ambassadeur van Smart Delta Drechtsteden: “Gerard is als inwoner van Dordrecht, voormalig wethouder (1994-1998) en lid van de Economic Development Board, thuis in de regio en heeft een goed netwerk onder werkgevers en andere stakeholders. Daarnaast weet hij deuren te openen in Den Haag en Brussel. Hij is op de hoogte van het reilen en zeilen, kan belangen aan elkaar verbinden en strategie uitstippelen om onze stevige regionale ambities te verwezenlijken.”

Gerard Schouw
Gerard studeerde bedrijfs- en bestuurskunde en promoveerde in Leiden op het proefschrift 'Stijlen van besturen'. Hij was in de periode 1999-2015 o.a. landelijk voorzitter van D66, fractievoorzitter in de Eerste Kamer en lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Gerard heeft ruim 30 jaar ervaring in leidinggevende functies. Zo was hij directievoorzitter van het Kenniscentrum Grote Steden en later het wetenschappelijk Netherlands Institute for City Innovation Studies. Hij gaf leiding aan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en was onder andere lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Momenteel werkt hij als strategisch adviseur voor diverse opdrachtgevers en is hij naast lid van de EDB, voorzitter Raad van Advies Rechtsbijstand, lid Raad van Toezicht Open Universiteit en voorzitter van het Bachfestival Drechtsteden.

Bron: Smart Delta Drechtsteden