Energieregio Drechtsteden wil energietransitie versnellen

DORDRECHT  – De energieregio Drechtsteden boekt voortgang met de uitvoering van de Regionale Energiestrategie 1.0 kortweg RES. Dit blijkt uit de  voortgangsrapportage die laat  zien hoe de regio ervoor staat met betrekking tot de doelstellingen die in 2021 hiervoor zijn vastgelegd. Om de vastgestelde doelstellingen in 2030 te realiseren, is het belangrijk om het huidige tempo van de uitvoering vast te houden, maar liever nog te versnellen.

De doelstelling voor energieverbruik is om tenminste 20% minder energie te verbruiken in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2020. Cijfers van Stedin tonen aan dat het totale elektriciteitsverbruik in 2022 bij kleinverbruikers en met name bij woningen met 2,6% is verminderd ten opzichte van 2020. Het totale elektriciteitsverbruik van grootverbruikers, de bedrijven,  is ten opzichte van 2020 met 3,8% toegenomen. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik is bij kleinverbruikers met 3,6% en bij grootverbruikers met 3,5% afgenomen. Het gasverbruik is in die periode zowel bij kleinverbruikers als bij grootverbruikers met ruim 11% afgenomen. Deze flinke vermindering van het gasverbruik in 2022 is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterke stijging van energietarieven naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Energiegebruik mobiliteit
Mobiliteit is een van de vijf belangrijke sectoren waarover in het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt. Een relevante stap met betrekking tot mobiliteit is de verduurzaming van het openbaar vervoer. Het busvervoer in de regio is op de korte ritten inmiddels volledig geëlektrificeerd. Daarnaast ligt er een nieuwe vloot met volledig geëlektrificeerde waterbussen klaar die na de testfase volledig zal worden ingezet.

Duurzame opwekking
Van de doelstelling van 0,37 TWh (Terawattuur) aan duurzame opwekking in 2030, is tot dusver in totaal 0,12 TWh gerealiseerd doormiddel van zonneparken en windmolens (0,06 TWh) en doormiddel van zonnepanelen op grote daken (tevens 0,06 TWh).

Regionale structuur warmte
In het kader van de warmtetransitie is het doel om uiterlijk in 2030 tenminste een aanvullende 12.000 woningen, maar nog liever 25.000, geheel aardgasvrij te maken door een aansluiting op een warmtenet. In mei 2021 waren er ongeveer 7.500 aangesloten op warmtenetten. Sindsdien zijn er 3000 bijgekomen.

Voortgang geboekt
Met betrekking tot alle doelstellingen is er dus voortgang geboekt. Het vasthouden van het tempo zal op zichzelf naar verwachting al een forse opgave zijn. Dit onder andere vanwege de dreigende schaarste aan vakmensen. Maar bijvoorbeeld ook omdat de opgaven ingewikkelder zullen worden. Tegelijk zijn er nieuwe rijksmiddelen en subsidies beschikbaar voor het klimaat- en energiebeleid, waarmee de uitvoeringskracht van de gemeenten en provincie kunnen worden vergroot én projecten kunnen worden gesteund. Het volledige rapport is te lezen en downloaden via: www.drechtstedenenergie.nl/voortgangsrapportage  

Over de RES 1.0
In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland de CO₂-uitstoot verminderen. In 2030 moet de uitstoot bijna de helft zijn van 1990. 2030 is daarnaast een belangrijke stap naar 2050. Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten. Een belangrijk onderdeel hierin is het energiesysteem: hoe we energie opwekken, vervoeren en gebruiken. Dit systeem moet veranderen. Voor een deel van deze verandering is ons land opgedeeld in dertig regio's. De regio Drechtsteden vormt een van die regio’s. In de regio gaan we met ruim 35 partijen samen voor minder energieverbruik en meer duurzame energie. Deze aanpak is beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Bron Smart Delta Drechtsteden