Première ‘Holland Zingt’ in Augustijnenkerk

DORDRECHT – Op zaterdagmiddag 20 april treedt het Christelijk Reiskoor ‘Holland Zingt’ op in de Augustijnenkerk te Dordrecht, tijdens de wekelijkse inloopconcerten die in deze kerk georganiseerd worden. Dit concert staat in het teken van de koorreis van Holland Zingt, die in mei wordt gemaakt, naar onder andere Leipzig en Erfurt, met als thema ‘in de voetsporen van Bach’.

Het concert in de Augustijnenkerk kan worden gezien als een soort première, omdat de liederen die 20 april gezongen worden ook straks tijdens de koorreis zullen klinken. Liederen van Bach, die een groot deel van zijn leven in Leipzig cantor was, zoals ‘Preis und lob’, ‘Nun danket alle Gott en Jesus bleibet meine Freude staan op het programma. Maar ook Nederlandstalige liederen, zoals “U, die mij geschapen heeft”, “Nader mijn God bij U “ en “Heer wees mijn Gids” staan geprogrammeerd. En zoals gebruikelijk bij Holland Zingt, zullen nu ook weer enkele spirituals ten gehore worden gebracht, alsmede het indrukwekkende lied ‘It is well with my soul’. Muzikale medewerking wordt verleend door soliste Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post en organist Jorrit Woudt. De muzikale leiding is in handen van de dirigent van Holland Zingt, André van Vliet. Zij allen zullen ook tijdens de koorreis met het koor meereizen.

Info
Het inloopconcert van Holland Zingt op 20 april duurt ongeveer een uur en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis. Aan het einde van dit concert zal een collecte worden gehouden die ten goede komt aan de Stichting Behoud Augustijnenkerk. De kerk staat aan de Voorstraat 216 in Dordrecht.

Bron: Leen Koster