8.2 C
Zwijndrecht
dinsdag 16 april 2024

ANBI-gegevens

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle Nederlandse “algemeen nut beogende instellingen”, kortweg “ANBI’s”, wettelijk verplicht om diverse gegevens over de instelling op hun website openbaar te maken. Dit ter bevordering van het publieksvertrouwen in de filantropische sector. Omdat ATOS RTV ook een ANBI instelling is vindt u op deze pagina alle betreffende gegevens.


Naam: Algemene Televisie en Radio Omroep Stichting Swindregt “ATOS”
Fiscaalnummer: 8021.82.987
Contactgegevens: ATOS Studio, Westelijke Parallelweg 50, 3331 EW Zwijndrecht
Telefoon 078-6194900, Internet www.atosrtv.nl

Beleidsplan: De ATOS wil voor alle inwoners van zijn uitzendgebied, als kerntaak, zich bezighouden met het aanbieden van lokale informatie, cultuur en educatie. Met name gericht op acht hoofdstromingen: jongeren, ouderen, werkgevers, werknemers, kerken, sport, onderwijs, etnische en culturele minderheden.

Inkomsten: Voor de bekostiging ontvangt de ATOS een, door de overheid geadviseerd, vast bedrag per woonruimte. Dit bedrag moet jaarlijks bij de betreffende gemeenten worden aangevraagd en, na toetsing, door hun worden goedgekeurd. Er zijn geen commerciële activiteiten.

Uitgaven: Van het bedrag dat de ATOS jaarlijks ontvangt wordt een groot percentage uitgegeven aan huisvesting (40%), auteursrechten en distributiekosten (30%), onderhoud en vervanging van apparatuur (16%). Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van het bestuur. (accountant)

Beloningsbeleid: De ATOS werkt uitsluitend met vrijwilligers, er zijn geen betaalde functies.

Doelstelling: De doelstelling van de ATOS is de verzorging van publieke lokale mediadiensten voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Uitgeoefende activiteiten: De ATOS maakt dagelijks radioprogramma’s en verzorgt een TV krant, een website en sociale media. Naast uitzendingen vanuit de studio in Zwijndrecht is de Atos ook op andere locaties actief. Onder meer voor het verslaan van evenementen, wedstrijden, acties of calamiteiten.

Document jaarrekening 2021
Jaarrekening 2021

Document jaarrekening 2020
Jaarrekening 2020

Document jaarrekening 2019
Jaarrekening 2019

Document jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018

Document jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020

Document jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019

Document jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018