Atos RTV

30 mei 2018
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - De kandidaten voor het nieuwe college van B&W zijn bekend. Jacqueline van Dongen (ABZ), Tycho Jansen (ChristenUnie SGP), Jos Huizinga (CDA) en Jolanda de Witte (D66) zijn de beoogde wethouders voor Zwijndrecht. Donderdag staat de benoeming op de agenda van de gemeenteraad. Een commissie bestaande uit de raadsfracties - met uitzondering van de SP - heeft de voordracht van de kandidaten opgesteld. De commissie heeft in de eerste plaats gekeken naar competenties en kwaliteiten van de kandidaten. Daarnaast was uiteraard een voorwaarde dat zij het raadsprogramma onderschrijven.

Formateur Fred Loos (ABZ): “Het zijn intensieve weken geweest. Naast de sollicitatieprocedure voor wethouders is gewerkt aan het gemeenteraadsprogramma. Hierin zijn de hoofdlijnen verwoord, waarmee het nieuwe college aan de slag gaat.” De formateur vindt het vooral belangrijk dat alle fracties achter het programma staan. Het is nu aan de vier geselecteerde wethouders om het raadsprogramma om te zetten in een samenhangend uitvoeringsprogramma en dit voor te leggen aan de raad. De hoofdthema’s uit het raadsprogramma 2018 – 2022 zijn wonen en bouwen, bestrijding van armoede, welzijn en zorg, veiligheid en leefomgeving.

Kandidaat-wethouder Jacqueline van Dongen (53 jaar) is sinds november 2016 wethouder in Zwijndrecht voor Openbaar Groen, Natuur en Recreatie, Milieu en Duurzaamheid en Dienstverlening en lid van het Dagelijks Bestuur van de Drechtsteden. Zij heeft zich de afgelopen periode vooral ingezet voor verbeteringen in het openbare groen en de eerste stappen gezet om Zwijndrecht aardgasvrij en energieneutraal te maken. Ook Jolanda de Witte (60 jaar) is sinds mei 2014 in deze gemeente al wethouder Jeugd, Gezondheid, Onderwijs, Sport en Cultuur. Tevens is zij lid van het Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid en coördinerend portefeuillehouder Jeugdhulp en Jeugdgezondheidszorg. Haar wethouderschap kenmerkt zich door daadkracht en aandacht voor zowel het collectief als het individu.

Tot aan de verkiezingen van dit jaar was Jos Huizinga (63 jaar) wethouder in de gemeente Noordenveld (Drenthe). Daarvoor vervulde hij de functie van wethouder in Schoonhoven, Zeewolde en Maasdriel. Hij is woonachtig in Schoonhoven. De ervaring die hij als wethouder in vier verschillende gemeenten heeft opgedaan, beschouwt hij als een stevig fundament voor het wethouderschap in Zwijndrecht.
Tycho Jansen tenslotte (42 jaar) is woonachtig in Papendrecht en werkt momenteel nog als raadsgriffier in de gemeente Reimerswaal. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuurlijke functies binnen diverse maatschappelijke organisaties. Hij voelt zich sterk betrokken bij het lokaal openbaar bestuur en wil op een enthousiaste en open wijze invulling geven aan zijn nieuwe taak in Zwijndrecht.

De portefeuilleverdeling voor de nieuwe wethouders is op dit moment nog niet bekend. De openbare raadsvergadering waarin ze worden benoemd, is donderdag om 20.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht.

Bron: Gemeente Zwijndrecht


Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week