Atos RTV

25 april 2018
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - De gemeente laat kinderen meedenken over hulp- vraagstukken bij onder meer armoede en laaggeletterdheid. In Zwijndrecht groeien ruim 1.200 kinderen op in een arm gezin, 8 procent van de inwoners leeft in een sociaal isolement en het aandeel laaggeletterden wordt geschat op bijna 13 procent. Wethouder Jolanda de Witte (Welzijn): "We willen graag deze mensen leren kennen, zodat we hen hulp kunnen bieden. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Mensen schamen zich bijvoorbeeld voor hun situatie. Of ze vinden het ingewikkeld om gebruik te maken van de voorzieningen, want als je de brief of het formulier niet snapt, wat moet je dan doen? Ook onbekendheid met het aanbod van voorzieningen komt veel voor. Het komt regelmatig voor dat mensen die hulp nodig hebben niet weten welke mogelijkheden er voor hen zijn. Denk aan hulp bij eenzaamheid, laaggeletterdheid, rondkomen met een laag inkomen of mantelzorg”.

De gemeente maakt gebruik van haar netwerk in buurten en bij organisaties, instanties en huisartsen om mensen te bereiken. "Met de kinderen pakken we het nu ook op een wat ongebruikelijke manier aan", zegt Jolanda de Witte. "Kinderen zijn creatief en komen met verfrissende oplossingen die verbazingwekkend eenvoudig kunnen zijn." Afgelopen week was de start bij de scholen De Dolfijn aan de Laurensvliet en Develhoek aan de Beethovenlaan. In de loop van het jaar volgen ook andere scholen.

Onder begeleiding van ConsultingKids gingen de kinderen aan de slag met het vraagstuk, vertaald naar hun belevingswereld. In een kinderverhaal over de Gompies die samen in een bos leven, leidt dit tot de vragen als: Hoe weten de Gompies welke andere Gompies er hulp nodig hebben? En, hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze die hulp ook gaan vragen? Uit de vele creatieve oplossingen die de kinderen aandroegen vertaalt ConsultingKids weer volwassen adviezen waar de Gemeente Zwijndrecht vervolgens mee aan de slag kan gaan.
De gemeente Zwijndrecht liet kinderen eerder meedenken over vragen rond armoede. De lessen zijn voor de kinderen zelf heel leerzaam. Ze leren probleemoplossende vaardigheden zoals bijvoorbeeld doorvragen, oplossingen bedenken vanuit verschillende invalshoeken en samenwerken.

Regionieuws deze week

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week