Atos RTV

23 maart 2018
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - In het stationsgebied van Zwijndrecht is sinds september 2017 een blauwe zone van kracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om per 1 mei 2018 daarbij een aantal aanpassingen door te voeren. Deze gaan vooral over de straten aan de randen van de blauwe zone waar de parkeerdruk is toegenomen. Dit speelt bijvoorbeeld in de Lindelaan en de Tollenstraat. Per situatie is bekeken welke aanpassing nodig is, variërend van meer of minder blauwe zone tot ontheffingsmogelijkheden. De gemeente informeert de betrokken bewoners over de aanpassing per brief.

De blauwe zone in het stationsgebied is ingesteld om parkeeroverlast van forensen zoveel mogelijk terug te dringen. Wethouder Robert Kreukniet (Verkeer): "We horen van inwoners in de directe omgeving van het gebied, dat de parkeeroverlast sterk is teruggedrongen. Er was afgesproken om na een aantal maanden te kijken of deze maatregel voldoet. We hebben de meldingen van de inwoners bekeken en parkeertellingen laten doen. Deze geven aanleiding om een paar aanpassingen door te voeren”.

Door invoering van de blauwe zone is het P&R terrein bij het station van maandag tot en met donderdag al vanaf het begin van de ochtend bezet. Overdag is daarbij ook de parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen rond Vierdrecht erg hoog. Tegelijk stelt de gemeente vast dat de achtergelegen parkeergarage(s) voor minder dan 50 procent worden gebruikt, wat neer komt op zo'n 100 vrije plaatsen. De gemeente wil daarom dat de eigenaren eerst kijken hoe de parkeergarages beter gebruikt kunnen worden.

Ook in de nabij gelegen Schildersbuurt zijn er parkeerproblemen. In deze buurt zijn er echter ook werkzaamheden in de buitenruimte wat het lastig maakt voor de gemeente om de parkeersituatie goed te beoordelen. Daarom kijkt men opnieuw naar de parkeersituatie zodra deze werkzaamheden zijn afgerond.

bron: gemeente Zwijndrecht

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week