Atos RTV

18 maart 2018
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wil dit jaar met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC een zogeheten coöperatie gaan vormen. Door die nieuwe samenwerkingsvorm blijven de huidige kwaliteit en continuïteit van de ambulance- en acute zorg in de regio het best gegarandeerd, betoogt directeur Hans Janssen. Het voorstel daartoe ligt op dit moment bij 17 gemeenteraden in Zuid-Holland Zuid, die hun zienswijzen kunnen geven. Janssen: “Ik vertrouw erop dat zij de noodzaak zullen inzien.”

De ambulancezorg in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard is al bijna een kwarteeuw in prima handen bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Toch is er reden tot zorg, schetst Janssen. “Als wij niet snel en slim actie ondernemen, houden we binnen enkele jaren misschien op te bestaan in onze huidige vorm, als gevolg van de nieuwe Wet op de Ambulancezorg waarbij de minister verdeelt dan opnieuw de vergunningen om ambulancezorg te mogen bieden. De kans is groot dat partijen uit heel Europa daarop kunnen inschrijven. Elders in Europa en zelfs in Nederland is die ontwikkeling al gaande. Eén van de absolute voorwaarden waaraan je als organisatie moet voldoen om kans te maken op de nieuwe vergunning, is dat je volgens de wet een ‘Zorginstelling’ moet zijn met een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Hans Jansen: “Wij zijn op dit moment strikt genomen geen Zorginstelling, want onze organisatiestructuur is een zogeheten ‘Gemeenschappelijke Regeling’ van zeventien gemeenten in de regio. Als dat zo blijft, kunnen we niet eens meedingen naar de nieuwe vergunning.”

De Ambulancedienst streeft dus noodgedwongen naar een andere organisatiestructuur en wil graag. een coöperatie met het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis omdat dit volgens de dienst hun een enorme kwaliteitsimpuls zal geven. “Het zijn twee partners met een sterke positie in de acute zorg” aldus de directeur. “We kunnen samenwerken aan zorginnovatie, naadloos onze diensten op elkaar laten aansluiten en optimaal voldoen aan de hedendaagse eisen die aan ons worden gesteld. Bij de Europese aanbesteding zullen kandidaten hoofdzakelijk worden beoordeeld op twee criteria, legt Janssen uit. Kwaliteit en prijs. Prijs is een lastig instrument, want de zorgverzekeraars bepalen onze prijs in hoge mate. Kwaliteit hebben we daarentegen zelf in de hand. Als wij straks kunnen laten zien dat we een duurzame, zorginhoudelijke samenwerkingsrelatie hebben met een vooraanstaand traumacentrum en een topklinisch regioziekenhuis, is dat een unieke meerwaarde”.

Het aanbestedingstraject begint eind 2018. In 2019 vindt de gunning plaats, in 2020 mag de nieuwe partij zich gaan voorbereiden op het uitvoeren van het contract. Het komende jaar is het jaar van de waarheid volgens Jansen. “Ik hoop dat we niet alleen bij de nieuwe partners in de beoogde coöperatie, maar ook bij de gemeenten in Zuid-Holland Zuid op veel begrip en steun mogen rekenen voor ons betoog dat actie nodig is. Het zou enorm zonde zijn als alles wat er opgebouwd is voor de burgers in deze regio op losse schroeven komt te staan”.

bron:Albert Schweitzer ziekenhuis & Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week