Atos RTV

22 februari 2018
0 reactie(s)

DRECHTSTEDEN – Het college van B&W Dordrecht heeft besloten om de subsidie voor het Vrijwilligershuis Drechtsteden vanaf 1 januari 2019 niet langer te continueren.
Het Vrijwilligershuis bestaat al sinds november 2014 en is een samenwerkingsverband van MEE Drechtsteden en de vereniging SSKW. Naast de rol als hét huis van waaruit vrijwilligerswerk op alle niveaus wordt ondersteund en gefaciliteerd, is men ook betrokken bij de inzet van vrijwilligers voor specifieke doelen, een wijk of buren. Hoewel dit niet altijd direct meetbaar is, is volgens de organisatie een toename aan vrijwillige inzet vaak het gevolg van de inzet van het Vrijwilligershuis.
De gemeente Dordrecht zal in 2019 wel de ondersteuning van vrijwilligerswerk in de stad voortzetten en beraadt zich nog over de wijze waarop. Daarvoor wil men eerst de komende maanden met verschillende organisaties in gesprek gaan. Ook het bestuur van de vereniging Vrijwilligershuis/SSKW wil snel in gesprek met haar leden over de vraag op welke wijze zij daarin een rol zou moeten en kunnen spelen.

Voor informatie over de activiteiten van het Vrijwilligershuis Drechtsteden zie wwwvrijwilligershuisdrechtsteden.nl

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week