Atos RTV

14 februari 2018
0 reactie(s)

De ouderenadviseur van MEE Drechtsteden en Het Sociaal Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het ‘signalerend huisbezoek’ in Hendrik-Ido-Ambacht.

Dit ‘signalerend huisbezoek’ houdt in dat iedere zelfstandig wonende inwoner van 75 jaar en ouder iedere 2 jaar een uitnodiging krijgt om mee te doen aan een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek worden er vragen gesteld en informatie gegeven op de terreinen wonen, gezondheid, hulp- en dienstverlening, contacten en vrijetijdsbesteding, mobiliteit en financiën.
Een vrijwilliger die zich in wil zetten bij het signalerend huisbezoek, is uiteraard geïnteresseerd in ouderen. Daarnaast heeft de vrijwilliger oog voor de eigenheid van ouderen en weet hen met tact en geduld te benaderen. De vrijwilliger heeft een open en respectvolle houding naar andere levensbeschouwingen. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger minimaal één bezoek in de week aflegt.

Begeleiding
De vrijwilliger maakt deel uit van het vrijwilligersbestand van MEE Drechtsteden en ontvangt als zodanig leiding en begeleiding. De vrijwilliger kan, indien nodig, een beroep doen op de
ouderenadviseur voor hulp, naast de reguliere overleg- en evaluatiemomenten. De vrijwilliger krijgt een training en mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven als vrijwilliger, neemt u dan contact op met MEE
Drechtsteden, Merel Muller, ouderenadviseur en coördinator van signalerend huisbezoek 75+,
T 06 46278831 of merel.muller@meedrechtsteden.nl.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week