Atos RTV

2 januari 2018
0 reactie(s)

REGIO- De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft op 28, 29 en 30 december de particuliere vuurwerkverkopers in Zuid-Holland Zuid gecontroleerd. Doel van de controles is het waarborgen van de veiligheid. Een groot deel van de bedrijven voldeed niet volledig aan alle eisen. Toch is het naleefgedrag van de regels duidelijk verbeterd ten opzichte van 2016.
Tijdens de verkoopdagen zijn diverse overtredingen geconstateerd. Bij een derde van de bedrijven werd niet aan alle eisen voldaan. Bijvoorbeeld het overschrijden van de maximale stapelhoogte of het plaatsen van het vuurwerk tegen de muur in de bufferbewaarplaats. De geconstateerde overtredingen zijn op aangeven van de inspecteurs direct ongedaan gemaakt. De bedrijven waarbij overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen een handhavingsbrief. Het aantal bedrijven dat aan alle eisen voldeed is ten opzichte van 2016 wel verbeterd (2017: 67%, 2016: 33%).

Tussen eind oktober en begin december 2017 heeft OZHZ in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voorcontroles uitgevoerd bij 31 vuurwerkverkopende bedrijven in Zuid-Holland Zuid. Er werd met name gekeken naar de bouwkundige aspecten en de administratie. Tijdens de voorcontroles voldeden alle verkooppunten aan de regels uit het Vuurwerkbesluit.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week