Atos RTV

21 oktober 2017
0 reactie(s)

REGIO -De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ verzorgt de inkoop van de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid. Inmiddels zijn er ruim 100 contracten gesloten en is ook met de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils overeenstemming bereikt.
De William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB/JR) en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (LJ&R) meldden zich aanvankelijk niet aan voor inkoop van zorg in 2018/2019 in de regio Zuid Holland Zuid.
Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen in de regio Zuid-Holland Zuid en het belang van een duurzame samenwerkingsrelatie zijn alsnog afspraken tot stand gekomen met betrekking tot het voorzetten van de contracten in 2018 en 2019.Sleutel tot de overeenstemming is een landelijk kostprijsonderzoek wat in 2018 na afstemming met het ministerie van Veiligheid en Justitie door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland wordt uitgevoerd. Zorgaanbieders en Serviceorganisatie zijn blij met dit onderzoek dat dient om de (landelijke) discussie te beslechten over wat er financieel nodig is om de functie jeugdbescherming en jeugdreclassering kwalitatief op peil te houden. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek , die in de eerste helft van 2018 verwacht worden, blijven de tarieven voor 2018 het uitgangspunt, maar geldt een overbruggingsafspraak. Deze overbruggingsafspraak zal ook gelden voor de andere gecontracteerde aanbieder van jeugdbescherming en jeugdreclassering in onze regio (Jeugdbescherming West).bold('Reacties')

Jolanda de Witte (Coördinerend portefeuillehouder Jeugd ZHZ): “Wij zijn erg blij dat wij de samenwerking met de William Schrikker en het Leger des Heils kunnen voort zetten Voor alle betrokken kinderen en gezinnen is de continuïteit van deze zorg van groot belang.”

Erik Heijdelberg (voorzitter Raad van Bestuur William Schrikker) “Dat we er met de regio uitgekomen zijn bewijst maar weer dat de zorg voor onze kwetsbare doelgroep een gedeelde zorg is. Waarbij het belang van het kind altijd centraal moet staan. Ik hoop heel erg dat de positieve uitkomst van Zuid Holland Zuid in andere regio’s waar wij mee in onderhandeling zijn navolging vindt.”

Peter Palsma (Algemeen Directeur LJ&R): “We zijn verheugd dat we de samenwerking met de Serviceorganisatie voort kunnen zetten en daarmee de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren in regio Zuid-Holland-Zuid kunnen continueren. Wij hebben er vertrouwen in dat de uitkomsten van het landelijk kostprijsonderzoek tot passende tarieven zullen leiden.”

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week