Atos RTV

9 juni 2017
0 reactie(s)

STREEK - De Provincie Zuid-Holland wil 30 miljoen euro investeren in het verbeteren van de doorstroming op de A15. Twee miljoen daarvan gaat al naar de extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voor de aanpak van de hele A15 200 miljoen gereserveerd, op voorwaarde dat de regio ook financieel bijdraagt. De investering van 30 miljoen is een voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie in het kaderbesluit infrastructuur 2017 dat op 28 juni wordt vastgesteld voor de Provinciale Staten.

Volgens de portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden Hans Tanis laat de provincie met deze miljoeneninvestering zien dat het oplossen van de duurste file van Nederland van uitermate groot belang is voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden. “Ik vind het heel mooi dat gedeputeerde Floor Vermeulen zich hiervoor sterk maakt," zegt hij. "Daarmee wordt aan de bijzondere samenwerking van de Drechtsteden, provincie en Rijkswaterstaat, weer verder handen en voeten gegeven. Zij aan zij trekken we op om deze regio op innovatieve wijze duurzaam bereikbaar te maken en te houden."

Naast de aanpak van de A15 worden de komende jaren ook de andere rijkswegen in de Drechtsteden aangepakt. Er wordt flink geïnvesteerd in onze regio. Zo heeft Rijkswaterstaat 60 miljoen vrij gemaakt voor het groot onderhoud van de N3. En gaan zij ook de doorstroming op de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 verbeteren.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week