Atos RTV

29 mei 2017
0 reactie(s)

DRECHTSTEDEN - De Drechtraad bestaat 12,5 jaar. Tijdens een speciale jubileujm-bijeenkomst op dinsdag 6 juni zal in aanwezigheid van minister R. Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, prof. K. Peters, prof. M. Boogers en
voorzitter P. van der Velden van de Drechtraad stil worden gestaan bij het jubileum van de bestuurlijke samenwerking in de regio Drechtsteden.
Het spreekwoord zegt niet voor niets: stilstand is achteruitgang. Daarom hamert
Van der Velden erop dat de Drechtraad zich blijft ontwikkelen en zich aanpast aan
ontwikkelingen in de maatschappij.
'
Vanuit het hele land wordt gekeken naar de Drechtraad. Het is een unieke samenwerking met een goede democratische basis. Maar het vergt onderhoud. Het 12,5 jarig bestaan is een goed moment om ons te heroriënteren.Volgens de voorzitter van de Drechtraad
zit er veel 'beweging in de regio' Die energie moet de Drechtraad zo optimaal mogelijk benutten.
bold(''
Vakmanschap en innovatie')
De afgelopen 12,5 jaar is veel bereikt. De Drechtraad heeft voor de periode 2014-2018
een regionaal Meerjarenprogramma opgesteld. Samen met het bedrijfsleven en de
maatschappelijke partners wordt hard gewerkt aan het creëren van meer werkgelegenheid
in de Drechtsteden. Ook is er veel aandacht voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden
over weg, water en spoor. Dit blijft de komende tijd boven aan de agenda van de Drechtraad staan. Een ander belangrijk punt voor de Drechtraad is het zorgen voor een divers en goed woningaanbod in deze regio. Er moeten veel woningen bijkomen, zowel in Dordrecht als in de omliggende gemeenten.Om dat te bereiken is er lef en een gezamenlijke visie nodig, zegt Van der Velden.
Op 1 december 2004 kwam de Drechtraad voor het eerst bij elkaar. Op 6 juni wordt dit
gevierd in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam met een jubileumbijeenkomst
van 19.30 tot 21.00 uur
.
De Drechtraad kijkt deze avond vooral vooruit en wil een antwoord geven op de vraag hoe
deze bijzondere samenwerkingsvorm toekomstbestendig blijft.

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week