Atos RTV

27 oktober 2016
0 reactie(s)

ZWIJNDRECHT - Leerlingen van basisschool Develhoek voeren donderdagochtend 27 oktober rond 8:15 uur actie om aandacht te vragen voor een meer verkeersveilige situatie rondom hun school. Wethouder Robert Kreukniet (Verkeer en vervoer) neemt hier actief aan deel. De kinderen attenderen met borden en flyers de automobilisten, over het gewenste parkeergedrag en oversteeklocaties voor de school.
De gemeente, basisschool Develhoek, de politie en SOAB (adviseurs voor woning en leefomgeving) vragen met deze actie aandacht voor de verkeersveiligheid rond school, met name tijdens de haal- en brengtijden.

In de omgeving van basisschool “Develhoek” aan de Beethovenlaan is al langer bekend dat er verkeershinder en onveilige situaties zijn tijdens de haal- en brengmomenten.
Met name het parkeergedrag in de smalle Elgarstraat nabij de ingang van de school, het hard rijden op de Beethovenlaan en het niet (tijdig) stoppen bij de zebra's zijn belangrijke punten waaraan de laatste periode samen met de basisschool, de politie en SOAB (adviseurs voor woning en leefomgeving) is gewerkt.

Het team heeft bekeken welke maatregelen en actie er ondernomen kon worden om de verkeersveiligheid rondom deze locatie te vergroten. Zo is de openbare ruimte op de Beethovenlaan enigszins aangepast: een extra parkeerstrook voor de school, drempels geplaatst bij beide zebra's, bebording aanduiding zebrapaden is verduidelijkt en zeer binnenkort volgt bebording aanduiding 30 km + schoolzone. Daarbij is ook het hek
rondom de school aangepast waarbij de toegang van en naar school duidelijker en
veiliger is geworden

Regionieuws vorige week

Ouder dan vorige week